student
INFORMATIONTILL ANTAGNAVÅREN 2024

Vidareutbildning för lärare som saknar examen, VAL

warning

Information om VAL-programmet för nya studenter ges digitalt: måndag 22 januari kl 17:00-18:00. Mötet sker via Zoom och länk skickas i välkomstbrev till nyantagna studenter.

schedule

Information

Schema, kursplan och litteratur

Information om schema, kursplan och littertaur finns i välkomstbrevet, som skickas separat med e-post.

Kontakt

Utbildningssamordnare och VAL-koordiator på JU: berit.tornell@ju.se