student

Terminstider HLK

Terminstider HLK

Ett läsår består av 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Varje termin är 20 veckor (30 hp).

Höstterminen 2019

19 augusti 2019 - 17 januari 2020
Uppehåll vecka 52 - 1 (2 veckor)

Vårterminen 2020

20 januari 2020 till 5 juni 2020