student

Terminstider HLK

Terminstider HLK

Ett läsår består av 60 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 40 veckors heltidsstudier. Varje termin är 20 veckor (30 hp).

Vårterminen 2019

21 januari 2019 - 7 juni 2019

Hösterminen 2019

19 augusti 2019 - 17 januari 2020
Uppehåll vecka 52 - 1 (2 veckor)