Search toggle

Bibblan ❤️ JU

Varje år publiceras många böcker och bokkapitel författade av forskare vid Jönköping University. Eftersom biblioteket gillar böcker från JU-forskare lite extra mycket, uppmärksammar vi nu några av det senaste årets publikationer i en utställning.

I DiVA finns ungefär 170 böcker och bokkapitel med kopplingar till JU registrerade från början av 2022 fram till maj 2023. Av dem finns ett litet urval representerat i bibliotekets utställning.

Några smakprov från utställningen:

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande, är en av redaktörerna för boken Äldres lärande: Utblickar och insikter (2022), där även flera av kapitelförfattarna återfinns på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Manuela Schmidt, biträdande lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap, har skrivit kapitlet Sustainability of Doctoral Education: A Well-Being Perspective tillsammans med Erika Hansson (Högskolan Kristianstad). Kapitlet återfinns i antologin Doctoral Education as If People Matter: Critical Issues for the Future (2022).

I The Power of Inclusion in Family Business (2022) medverkar Ethel Brundin, professor emerita i företagsekonomi, och Markus Plate, universitetslektor i företagsekonomi, med kapitlet The Social Sharing of Emotions and Threatened Identities in Family Businesses: Common Challenges and Women’s Disadvantages.

Välkommen in och bläddra i alla böcker i utställningen! Det finns även QR-koder du kan skanna för att läsa elektroniska texter.

2023-05-12