Search toggle

Dags för uppsats? Ta hjälp av biblioteket och våra resurser

Höstterminen närmar sig sitt slut och kanske jobbar du just nu med din uppsats. En metodbok eller bok om akademiskt skrivande kan vara ett viktigt stöd i processen. Just nu har vi många bra lästips i vår utställning. Välkommen in och låna!

På biblioteket har vi också många guider, både för olika utbildningsprogram och för referenshantering:

Du kan självklart också fråga oss om hjälp när det gäller att hitta böcker och artiklar, informationssökning i databaser och referenshantering. Du når oss på många vis:

Lycka till med ditt arbete!

2023-11-13