Search toggle

Nu kan du se våra nyinköpta böcker

Vill du hänga med i vad biblioteket köper in? Nu kan du följa olika flöden för att se nya tryckta böcker på biblioteket. Välj om du vill följa ett förutbestämt ämne eller skapa en egen bevakning.

När vi införskaffar en ny bok visas den automatiskt i dessa flöden och syns med bokomslag, författare, publiceringsår, hylla samt en länk till boken i Primo.

Det finns färdiga flöden att följa för alla våra nya böcker men också grova indelningar på ämne om du till exempel bara vill följa böcker om teknik eller se nyinköpta romaner.

Vill du följa inköpen för en viss hylla? Då kan du med hjälp av ett verktyg skapa ett eget flöde baserat på hylla, språk och ämne.

Kom igång

Flödet använder sig av standarden webbflöden, eller RSS, som du kan följa med specifica tjänster och program. Det är samma teknik som driver poddradio, men här följer du text istället för ljud.

Här finns en lista på de vanligaste RSS-läsarprogrammen och tjänsterna.

Andra flöden

Sedan tidigare har vi ett flöde för bibliotekets nyheter som går att följa på samma vis.

2024-05-31