Vertikals bloggare

Tomas Müllern

Professor i företagsekonomi

Per Davidsson

Professor i entreprenörskap

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.