student

2013-08-28

Karriären börjar redan under studietiden

Din kommande karriär kan du som student börja planera för redan när du påbörjar dina studier. Du får flera kontakter med arbetslivet under utbildningen genom fadderföretag, praktik, examensarbete, traineeplatser, sommarjobb och karriärmässor mm mm.

HI TECH hade sin årliga karriärmässa den 5 mars och ett trettiotal företag och organisationer besökte mässan. Många kontakter etablerades mellan studenter, företag och organisationer.       —Syftet med den årliga karriärmässan är att vara en mötesplats mellan studenter och arbetslivet där karriär och jobb är i fokus. Utöver mässdagen hålls därför även en dag med inbjudna talare för att ge studenterna karriärsråd, CV-tips och hur man sticker ut ur mängden på en arbetsintervjuer osv. Detta är fjärde året mässan hålls och vi ser ett ökat intresse för varje år bland både studenter och näringslivet, säger projektledaren Oscar Zewebrand på studentsektionen HI TECH.

Oscar

Consid AB vill utöka samarbetet

Ett av företagen på karriärmässan var Consid AB i Jönköping som inriktar sin verksamhet på system- och webbutveckling. —Studenternas karriärmässor är viktiga för företaget, framförallt för att komma ut och träffa studenterna och för att visa vilket intressant företag Consid är. Vi kan vara av intresse som en blivande arbetsgivare men också för samarbeten såsom examensarbete, mentorskap och praktik, säger HR Therese Ohlsson.

Alumnerna viktiga i nätverksbyggande

Consid är ett snabbväxande IT-företag med 150 anställda med huvudkontor i Jönköping. Simon Zachrisson är tidigare student vid JTH. Han läste till högskoleingenjör med inriktning datakommunikation mellan 2007 och 2010. Direkt efter studierna fick han jobb på Consid.

—Consid har flera medarbetare från JTH här i Jönköping och företaget växer kontinuerligt, säger Simon som jobbar som webbutvecklare. Vi konsulter inom IT-branschen har etablerat ett nätverk och vill gärna utöka det nätverket så att intresserade studenter också kan vara med. Det var något som jag saknade under utbildningen, säger Simon.

—Vi kan också komma till JTH och informera studenterna om det senaste inom system- och webbutveckling. Då skapar vi nätverk och kontakterna blir till nytta både för företaget och för studenterna, tillägger Simon.

Simon

Mentorskap för kvinnliga studenter

Att ha en mentor under en del av utbildningen är viktigt för alla studenter men särskilt om studenten valt en otraditionell utbildning. Tekniska Högskolan (JTH) har 31 procent tjejer. Men det är flest kvinnliga studenter på vissa program såsom byggnadsutformning med arkitektur, grafisk design och webbutveckling och ljusdesign. På data- och maskinteknik är det färre tjejer.

Q University – för att öka andelen kvinnliga studenter inom IT

Q University är en samverkan mellan Consid AB och Tekniska Högskolan i Jönköping för att öka andelen kvinnliga studenter på IT-utbildningarna, men också för att öka andelen kvinnor som slutför sin utbildning. IT-branschen har en sned könsfördelning och Consids syfte med satsningen är att öka andelen kvinnor i branschen. En arbetsplats med jämn könsfördelning är mer attraktiv för både män och kvinnor. Projektet står högt upp på Consids agenda eftersom de tror att både mäns och kvinnors erfarenhet berikar och ger en högre kvalitet på det arbete som de utför år sina kunder.

Satsningar för att nå målen

Kvinnor som studerar IT på JTH erbjuds en mentor  —De kvinnliga teknologerna kommer att erbjudas en kvinnlig mentor som är anställd som IT-konsult på Consid. Både för att tjejerna ska få stöd under utbildningen men också för att ge studenten en inblick i hur arbetslivet efter examen kan se ut, säger Annika Eriksson.

—Vi försöker också påverka könsfördelningen genom att erbjuda nätverksträffar enbart för kvinnor som studerar IT eller jobbar inom branschen. Dels för att utbyta erfarenheter och etablera professionella relationer. Alla kvinnor, redan etablerade i branschen och studenter är välkomna. Jag hoppas få fler kvinnliga kollegor framöver, betonar Annika Eriksson som kom på idén om att inleda ett samarbete med JTH.

Nätverket har haft sin första träff  

Nu har nätverket haft sin första träff och intresset från tjejerna var jättestort. Målet var att det skulle komma 25 kvinnor men det kom 53 vilket är mycket glädjande. —Tanken med våra seminarier är att attrahera fler kvinnor till IT-branschen och att skapa erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Vi kommer att ha två träffar per år med intressanta föreläsare, tillägger Annika Eriksson som leder satsningen för att fler kvinnor ska anställas i IT-branschen.

Stipendium till kvinnliga ITstudenter

—Förutom mentorskap erbjuder Consid även ett stipendium på 15.000 kronor. Stipendiet utdelas årligen med start läsåret 2013/2014. Stipendiet ska gå till en kvinnlig student på programmet, Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar, som på ett förtjänstfullt sätt genomfört sin IT-utbildning på JTH. Till detta erbjuds stipendiaten en provanställning på Consid med placering på valfritt kontor, avslutar Annika Eriksson. 

Christina Almgren

Cookieinställningar