student

2013-09-19

Fullsatt på Studietekniksföreläsningen!

Christer Westlund från Företaget Me University föreläste den 10 september under rubriken Studieteknik - gör studierna enklare. HJ-aulan med sina 400 platser var fylld till sista plats. Studenterna fick smarta tips om hur man studerar på ett bra och strukturerat sätt samt hur man gör det bästa av sin studietid.

Christer Westlunds studieteknikföreläsning har arrangerats i många år av Career Center. Ett stort antal studenter passade på att få tips inför terminstarten. Christers föreläsning är mycket genomarbetad och innehåller tekniker, strategier och förhållningssätt för att göra studierna enklare. Eftersom han drar så otroligt mycket studenter varje år kommer samarbetat att fortsätta säger Andreas Torén, ansvarig karriärvägledare på Career Center.


Fler föreläsningar i Studieteknik
Vi har även under de senaste åren haft möjlighet att vid starten av vårterminen kunna engagera Högskolans egna studietekniksexpert Håkan Fleisher för en föreläsning. Så i början av februari kommer studenterna få möjlighet att lyssna på ytterligare en lysande föreläsare inom ämnet då vi hoppas att Håkan Fleischer har möjlighet att hålla sin föreläsning även i vår. Håkans föreläsning kommer att vara strax efter att vårterminen startat fortsätter Andreas.


Studenterna fick en bok
Studenterna fick förutom en matnyttig 3 timmars föreläsning även med sig ett exemplar av Christers bok, Gör studierna enklare - och förbered dig för livet i kunskapssamhället.


Kurs i studieteknik

Avseende studieteknik hoppas vi som arbetar med studie och karriärvägledning även kunna erbjudan en fördjupande kurs senare i höst med Håkan Fleischer som föreläsare. I den kursen går Håkan djupare in i ämnet och information om kursen kommer skickas ut till alla studenter så håll koll på era inboxar nu i höst avslutar Andreas.