student

2013-10-14

Hur överlever man anställningsintervjun?

I Career Centers föreläsningsserie hade verksamhetsansvarig Andreas Torén en föreläsning om anställningsintervjuer. Vid ett intervjutillfälle är det bra att du lägger tyngden på vad du har gjort de senaste åren. Undvik dock att upprepa ordagrant det som står i din meritförteckning utan försök att ge exempel eftersom det ger dina argument mer tyngd samtidigt som det är roligare för den som intervjuar att lyssna på.

På bilden: Marta Sieczko till höger student på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på HLK och och Leslie Vargas studerar på affärsrättsliga programmet på JIBS. De vill båda lära sig mer om vad de ska säga och hur de ska bete sig på en anställningsintervju.

Olika kulturer kräver olika beteende

Vi fick tips om att vi ska börja att berätta om vad vi gör nu och sedan gå tillbaks i tiden. Detta eftersom det senaste man gjort oftast är det som är mest meriterande. Samtidigt behöver man inte berätta allt man har gjort tidigare. —I USA är man mer på och berättar allt vad man är bra på. I Sverige är man lite mer återhållsam med att säga vad man är bra på  utan man försöker istället berätta om saker man gjort som är bra. Så här i Sverige får vi vara lite mer tillbakadragna. Träna på att berätta kortfattat om dig själv och att kunna beskriv dig själv med några få ord, säger Marta.

Förberedelse och research

Vi kan förbereda oss genom att gå in på Google och läsa på om företaget.  Det är också bra att förbereda frågor som vi vill ställa till företaget eftersom man då uppfattas som mer intresserad.  Det är även bra att träna på vanligt förekommande intervjufrågor så att vi blir säkrare och tryggare. —Tänk också igenom hur du vill att arbetsgivaren ska uppfatta dig genom uppförande, klädsel och kroppsspråk etc. Om du inte skickat in dina handlingar tidigare. Ta alltid med dig betyg (original och en kopia de kan få) och referenser, tillägger Leslie.

Vilka är dina starka respektive svaga sidor?

Det är viktigt att välja sina svaga sidor med omsorg. Oftast är det inte svårt att komma på sina starka sidor, men det är tuffare när det gäller svaga sidor. Jag kan fråga någon kompis om jag inte vet det själv. Det är också viktigt att jag visar att jag är intresserad av jobbet. Därför ska jag vara engagerad under intervjun genom att exempelvis ställa frågor, betonar Marta.

Framtid

—Ofta får man frågor om vad man har för visioner för framtiden och då skall man väl tänka på att det är smart om man säger att man då gärna arbetar på företaget man är på intervju hos avslutar Marta och Leslie.

Christina Almgren