student

2014-03-13

Alumnerna viktiga i studenternas karriär

Studenterna vill veta vad de kan komma att jobba med redan när de börjar sin utbildning. Alumnerna som både känner till utbildningen och har erfarenhet från arbetslivet är viktiga för studenterna. Både för att få information om utbildningen och den bransch de kommer att jobba inom.

Det finns intressanta möjligheter till samarbete mellan arbetslivet och studenterna genom olika studentprojekt, praktik eller sommarjobb. Dessutom kan företagen vara fadderföretag och erbjuda studenterna examensarbete. 

Näringslivsmässa gav idé till examensarbete

Felicia Radetic är projektingenjör på företaget EAB i Smålandsstenar. Hon har en examen från Tekniska Högskolan (JTH) i byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning med arkitekur. På JTH:s Näringslivsmässa i november representerade hon sitt företag.


Företaget EAB tillverkar lagerinredningar, portar och stålbyggnader och huvudkontoret ligger i Smålandsstenar. Felicias huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram montage- och tillverkningsritningar i Tekla som är ett ritprogram. Det kan vara ritningar till lagerbyggnader och stora fabriks- och butikslokaler. I arbetet har hon mycket kontakt med andra leverantörer och kunder. Företaget har t ex gjort stålkonstruktionen till Borås Arena i samarbete med olika leverantörer.

—Det var första gången jag var med som företagsrepresentant på Näringslivsmässan. Det känns viktigt att träffa studenter och diskutera olika samarbeten såsom examensarbete, praktik eller sommarjobb.

Studenter gör examensarbete på EAB

Studenterna Simon Hoof och Viktor Thulin var på Näringslivsmässan och fick information om EAB och möjligheterna att göra sitt examensarbete där. De går båda maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi och Produktionsledning.

—Vi kände till företaget sedan tidigare och tyckte att det verkade intressant så vi tog kontakt, säger Viktor.

Alexander Andersson är produktionschef för lagerinredningar på EAB och är handledare för Victor och Simon. —Vi tycker det är viktigt att ta emot studenter. Vi har ofta behov av att anställa ny personal och då är det bra att få kontakt med studenter

Det Simon och Viktor ska göra är att se över nuvarande kalkylsystem. De ska se om det kan förbättras.

 —Vi ska hitta ett system för alla omkostnader. Det är mycket som ska vara med vid prissättning av en produkt. Det är bland annat maskiner, yta, timkostnad och elkostnader. Vi har bara börjat att skissa på ett utkast med problemformulering och frågeställningar, säger Viktor till vänster på bilden.

Vi har några kurser kvar innan vi kan ägna oss helt åt examensarbetet, men vi jobbar parallellt nu och försöker skaffa oss så mycket kunskap som möjligt, säger Simon..

Efter examen kommer Simon att läsa ett masterprogram med inriktning strategisk ekonomistyrning vid Chalmers. Viktor planerar att börja jobba direkt efter utbildningen..

Viktigt med branschträffar under utbildningen

Att bjuda in alumner till branschträffar är något som studenterna efterfrågar. —Det är mycket bra att få kontakt med tidigare studenter som läst samma program. Dels för att fråga om kurserna i utbildningen och om olika jobbmöjligheter. Det gör att vi blir mer klara över vad vi kan jobba med när vi är klara med utbildningen. Dessutom kan vi börja bygga ett nätverk med personer som kommer att jobba inom samma bransch som vi avslutar, Simon och Viktor.

Christina Almgren