student

2014-03-24

Karriär inom IKEA

IKEA är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vad är det som gör att IKEA rankas så högt av Sveriges universitets- och högskolestudenter? Personalchef Johan Nyman som jobbar lokalt och nationellt med personalfrågor informerade studenterna om hur de kan göra karriär inom företaget. IKEA växer snabbt och måste hela tiden attrahera nya medarbetare och chefer.

Företaget är värderingsstyrt sedan 1940-talet av Ingvar Kamprad. Han är 87 år idag och är fortfarande aktiv. —En drivkraft som Ingvar har är att aldrig vara riktigt nöjd utan ständigt driva frågor som gör att vi gör något annorlunda i morgon mot vad vi gör idag. Det är så IKEA ständigt utvecklas. Men hur har han lyckats skapa och driva detta enorma heminredningsföretag? Det är många delar som måste fungera. Men personalen är oerhört viktig för IKEA. Företaget behöver rekrytera många kvalificerade medarbetare och chefer till sina över 300 varuhus som finns i olika delar av världen, säger Johan Nyman.

Populär arbetsgivare

Ingvar Kamprads idé har hela tiden varit ett möbelföretag för de många människorna och att sälja kvalitetsmöbler med bra funktion. Visionen är att skapa en bättre vardag för de många människorna och affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment form- och funktionsriktiga  heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem.

Jobbar man inom IKEA kan man få resa i hela världen. IKEA har en otrolig utveckling. 2014 har IKEA ca 340 varuhus runt om i världen, 140.000 medarbetare och 220 miljarder kronor i omsättning. 2020 planerar IKEA att ha 500 varuhus, mer än 50 000 nya medarbetare, 7.500 nya i chefsposition och 175 nya varuhuschefer.

Vilka karriärvägar finns?

Det är många som börjat på IKEA i Jönköping som har haft en fantastisk resa med IKEA. Att man är villig att flytta utomlands är en viktig faktor när IKEA anställer till vissa positioner. Om du är intresserad av IKEA ska du studera deras värderingar. Inom IKEA finns en mängd olika bolag med olika inriktning. Johan berättar om Swedwood (tillverkning), IKEA IT AB, IKEA Communications, IKEA of Sweden (design och produktutveckling), IKEA Distribution center (logistik), IKEA Food etc.


—Oavsett vilket utbildning studenterna har så finns en plats på IKEA. Det är exempelvis inom IT, design, produktutveckling, kvalitet, hållbarhet och ekonomi. De vägar som man kan komma in på IKEA är främst som timanställd eller att söka ett sommarjobb där man jobbar sig till större kontrakt. Är man intresserad av att bli ledare finns ett management trainee program. Sedan kan naturligtvis de som är lite äldre söka lediga anställningar i varuhusen eller inom andra delar av IKEA koncernen, betonar Johan Nyman.

Management trainee program

Syftet med management trainee programmet är att säkra kompetens och ledarskap för framtiden. Eftersom företaget växer snabbt behövs en försäkran av tillräckligt med bra ledarskapskapacitet.

Målet är att ge deltagarna i programmet förförståelse för IKEA, de kommer att förstå vad ledarskap på IKEA innebär med olika dimensioner. De ska också identifiera sitt eget utvecklingsbehov och ha en plan för utvecklingen. De kommer att få support från en mentor och genom det ha en snabbare utveckling mot framtiden och att bli en toppledare på IKEA.

—En viktig del är att dela IKEAs värderingar såsom kostnadsmedvetenhet, ödmjukhet och viljestyrka, sammanhållning och entusiasm mm. Cheferna och medarbetarna skapar kulturen i företaget vilket innebär att utveckla affärerna och leverera resultat, leda och utveckla människor, inspirera och klargöra, skapa gemenskap, finna bättre vägar och möjliggöra förändring, tillägger Johan Nyman.

Förväntningar på en blivande ledare

Förväntningar på en blivande ledare är att ta ansvar för sin utveckling mot en fortsatt ledningsposition på IKEA. Lära sig själv och av andras erfarenheter och kommunicera förändringar. Viktigt är också att vara prestigelös, vara ödmjuk och ha en stark vilja. Du ska också vara flexibel och öppen för att ta tag i nya utmaningar. Ta lärdom av andra ledare.

—IKEAs personalidé är att ge enkla och ärliga människor möjlighet att utvecklas både som individer och i sina yrkesroller så att vi tillsammans och med stort engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och för IKEAs kunder, avslutar Johan Nyman.

Christina Almgren