student

2014-04-22

Arbetslivet ger intressanta utmaningar

I Career Centers föreläsningsserie ”En alumn berättar”  har Astrid Lembke föreläst för studenterna på socionomprogrammet vid Hälsohögskolan.  Astrid jobbade 20 år som skötare och undersköterska inom kommunen innan hon helt bytte spår. —Om du inte är nöjd med det jobb du har är det ingen som erbjuder dig ett nytt jobb. Du måste ta tag i ditt liv själv, säger Astrid.

Astrid läste det sociala omsorgsprogrammet som idag är socionomprogrammet. Hon tog sin examen 2001. Nu arbetar hon som förste biståndshandläggare, inriktning äldre i Jönköpings kommun.—Jag är helnöjd med mitt yrkesval och det finns många intressanta utmaningar inom socialt arbete. Utbildningen gav mig en bra grund och goda möjligheter att arbeta inom olika områden i socialtjänsten. Den största delen av min nuvarande tjänst innebär att jag är handledare för biståndshandläggarna i myndighetsenheten.

Du hinner med mycket under ett yrkesliv

När Astrid hade jobbat som undersköterska i många år ville hon inte jobba kvällar och helger längre. Hon kände inte att hon kunde säga upp sig. Nu stod hon inför ett vägskäl. Det är ingen som kommer att erbjuda dig ett annat jobb. Du måste ta tag i ditt liv själv. Astrid tog saken i egna händer och sökte andra jobb inom kommunen. Hon fick ett städjobb och det tog ett år innan hon bestämde sig för att söka till Hälsohögskolan i Jönköping.

Man hinner med mycket under ett yrkesliv. I hennes jobb har hon inte tänkt karriär och hon har haft lite svårt för begreppet karriär. Enligt Wikipedia står karriär för en persons utveckling inom arbetslivet. Med den förklaringen kan hon se att hon gjort en ”sorts karriär”. Det finns så många möjligheter för socionomer. —Stannar det av för mycket är jag inte nöjd, betonar Astrid. Jag behöver känna att jag lär mig nytt i mitt arbete.

Nya möjligheter hela tiden

Som nyutexaminerad arbetade Astrid som vikarierande enhetschef för två hemtjänstgrupper. Vid en omorganisation blev hon erbjuden att fortsätta som enhetschef över en annan hemtjänstgrupp. Hon tackade nej till detta jobbet eftersom hon visste att det var ett område där tidigare enhetschef hade haft svårigheter av olika slag. Dagen därpå blev hon erbjuden att bli enhetschef i demensteamet vilket innebar att hon ingick som socialt kunnig i teamet. Det var ett roligt jobb.

Astrid tog tjänstledigt i  2,5 år och flyttade med familjen till England. Där jobbade hon först på hotell som städare. Efter ett tag började hon söka arbete på närmaste sjukhus. Hon fick en underskötersketjänst på en ortopedisk akutavdelning, till stor del på grund av att hon hade kunskaper och erfarenheter från att ha jobbat som undersköterska på en ortopedavdelning på Länssjukhuset Ryhov. Under tiden som hon hade detta arbete läste hon in en engelsk utbildning till undersköterska.

När familjen flyttat tillbaka till Sverige fick hon en tjänst som biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet i Jönköping. Arbetet innebar att hon bedömde, oftast äldre personers, behov av socialt stöd och hjälp när de skrevs ut från sjukhuset. I det jobbet började hennes stora intresset för socialrätt och juridik. —När vi skriver ett beslut ska det hålla juridiskt. Då känner jag att jag har stor nytta av utbildningen, tillägger Astrid. Arbetet innebar även mycket kontakter både inom socialtjänstens olika delar men även med primärvården och slutenvården inom landstinget.  

Under det sista året som biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet fick hon möjligheten att arbeta som support till användare av socialtjänstens IT-program. Hon kombinerade handläggning och support. Det rullade på fram till 2011. Vid ett medarbetarsamtal framförde hon att det var viktigt att hon hade ett arbete där hennes alla kunskaper och erfarenheter togs tillvara. Det var då tjänsten som 1:e biståndshandläggare skulle tillsättas och Astrid fick den.

—Den typen av tjänster fanns inte när jag var nyutexaminerad. Det dyker upp nya möjligheter hela tiden.  Jag är handledare för biståndshandläggarna. Är ibland med dem på hembesök och stöder dem i deras utredningar så utredningarna ska hålla juridiskt. Jag fick en bra grund tack vare utbildningen. Nu har jag det bästa och mest intressanta jobbet, tillägger Astrid.

Framtidsutsikterna goda för socionomer

Det finns möjlighet till många bra tjänster för socionomer. Det är också möjligt att tacka nej till erbjudanden. Det är viktigt att tänka: är jag lämpad för detta jobb och vill jag jobba med detta?

När du som nyutexaminerad ska på intervju för ett arbete är det viktigt att du är förberedd och tänker igenom vad det egentligen står i jobbannonsen. —Det är oftast inga ja- och nejfrågor som du får svara på. Det kan istället bli frågor kring hur du skulle hantera och lösa en viss given situation, betonar Astrid.

—Det som har varit mest användbart i utbildningen är att tänka i stort. Inget är svart eller vitt. Ibland tänker jag ”tvärt om”, vänder på frågorna. Varför ?– Varför inte? Jag har haft stor nytta av rättskunskapen och socialpsykologin som jag fick i utbildningen, avslutar Astrid.

Christina Almgren