student

2014-09-22

Karriär i globalt företag

I Career Centers föreläsningsserie ”En alumn berättar” föreläste Petter Lindgren om sin karriär inom Tetra Pak, ett globalt företag som finns i mer än 170 länder. I bagaget hade han en masterexamen från Internationella Handelshögskolan. Petter tog sin examen 2001 och började därefter som trainee på Tetra Pak.

Under de första 18 månaderna som trainee fokuserade Petter på att jobba inom olika funktioner och världsdelar. Därefter jobbade han flera år i ett stort förändringsprogram där han jobbade med att förändra Tetra Paks organisation och processer, under denna tid reste han mer än 150 dagar per år och arbetade bland annat i México, Brasilien, Argentina, Spanien, Portugal, Turkiet, Ryssland, Taiwan och China. Just nu arbetar han med utvekling och implementering av strategin för Tetra Paks eftermarknad, i huvudsak service och reservdelar.

Nytt jobb, ny roll och nya arbetsuppgifter

Det är viktigt att förstå vad en karriär är och vilka satsningar du behöver göra. Använd ditt nätverk och ta med din erfarenhet från högskolan och studierna. Karriär brukar beskrivas som en individuell resa genom lärande, arbete och andra aspekter av livet. Det finns mycket att tänka på som ny på jobbet. Du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig.

—I början sa jag ja till det mesta. Jag tänkte inte efter om det runtomkring mig fanns vad som behövdes för att kunna leverera. Man ska ta sig an utmaningar som ges, men samtidigt fråga sig; Har du vad som behövs för att leverera?  Och tror du på det? Vad riskerar du från din egen sida om du misslyckas? Våga att fråga om du inte förstår vad som skall levereras, ställ krav på vad du tycker behövs för att kunna leverera, vilket kan vara resurser eller kompetensutveckling av dig själv.  Men glöm inte att ha roligt medan du gör det!, säger Petter och tillägger:

Petter Lindgren


—Många strävar efter att bli chef. Har du sådana ambitioner ska du förstärka dina erfarenheter och din kompetens, så att du är förberedd. För när du väl är där, då måste du leverera. Många har kapacitet men behöver  komplettera med erfarenhet och kompetens. Om du ägde en segelbåt och behöver en skeppare, skulle du välja en erfaren seglare eller en som aldrig varit på en båt?

Kommunicera och ta kontakt

Det är viktigt att vårda sina relationer och nätverk. Lär och respektera kulturella skillnader och sprid en god stämning.  Ta alla möjligheter att få kontakt med dina kollegor. Relationer kring kaffeautomaten är ett bra sätt att ta kontakt. Och glöm inte dina vänner från studietiden

—Lär känna den du kommunicerar med och lär dig vilka kanaler som är bäst för att få kontakt. Telefon och fysiska möten slår fortfarande e-post, sms, chat etc. Som nyutexaminerad eller nyanställd är det viktigt att göra ett bra första intryck. Var förberedd på olika frågor. Förbered dig genom att visa att du vet vad du vill med din kunskap och vad du kan tillföra organisationen,  poängterar Petter.

När Petter sökte sin traineetjänst på Tetra Pak var det flera hundra som sökte. Han var inte med bland de som först kontaktades av företaget. Han undersökte då vem som var ansvarig för rekryteringen och ringde upp den personen. —Tänk på företagets situation. De hade tagit ut de sökande som de tyckte var mest intressanta på pappret, men att det sedan inte stämde vid intervju. Jag ringde i rätt tid så det var ren tur at jag fick jobbet. Det är viktigt att inte sitta handlingsförlamad och tycka synd om sig själv. Man kan inte tycka att jobbet gick till någon annan för att man är dålig, säger Petter.

—Det är bra att ha en mentor. Det ska inte vara din chef utan någon som hjälper dig att förstå din yrkesroll. Din mentor ska också vara en samtalspartner. Så titta efter mentorskapsprogram. Petter citerar Dale Carnegie ”En framgångsrik man lär av sina misstag och försöker igen på ett annorlunda sätt”. Du är ditt eget varumärke, det är viktigt att tänka på vad ditt varumärke står för, tillägger Petter.

Vad jag har med mig från JIBS

Det är viktigt att förstå vad en karriär är och vilka satsningar du behöver göra. Använd ditt nätverk och ta med dig erfarenhet från högskolan och studierna.

—Jag har med mig mycket positivt från studietiden. Internationell erfarenhet och språk, vänner över hela världen. Starkt nätverk genom JIBS alumnverksamhet. Utbildningen är basen, inte slutstationen. Så avslutningsvis vill jag rekommendera er att våga att lära nytt och att vårda ert eget varumärke. Och om du inte trivs, sök efter en annan karriär, avslutar Petter.

Christina Almgren