student

2014-11-20

Hur kan Trioplast attrahera nya medarbetare

Trioplast Industrier är en svensk industrikoncern som tillverkar och marknadsför förpackningar och hygienfilmer. Företaget är en av de ledande tillverkarna i Europa i polyetenfilmbranschen. Vi kommer alla dagligen i kontakt med många av produkterna som tillverkas t ex blöjor, sopsäckar, kartongförpackningar, bärkassar och påsar.

Marknaden är främst Europa och tillverkning sker på många platser både i Sverige och utomlands. Totalt finns 1300 personer anställda och 330 av dessa finns inom olika befattningar på Trioplast i Smålandsstenar. Hur kan man attrahera och rekrytera nya medarbetare? —Personer med ett tjugotal olika kompetenser kan få jobb på företaget, säger Liridon Zugu.

Liridon Zogu HR Specialist, Monika Suvajac marknadsassistens och Mette Eliasson Polymerkemist informerade studenterna om företaget.

Grundläggande värderingar och organisation

De grundläggande värderingarna som företaget har är att ha en rak och öppen dialog, leverera i tid och med rätt kvalitet. Hållbarhet är ett nyckelområde med kontinuerliga förbättringsprogram och Utveckling för att förbättra den totala värdekedjan samt samarbete för att minimera spill.

Trioplast Industrier AB är moderbolag. Affärsområden är Sträckfilm, Industrifilm, Tryckta förpackningar, Hygienfilm om Small Business Units. De olika produkterna tillverkas av fjorton olika företag. Dessutom finns ett antal försäljningsbolag.

Praktik och examensarbete

Det finns goda möjligheter för studenter att göra praktik eller skriva sitt examensarbete vid något av företagets anläggningar i Sverige eller utomlands. Dessutom söker företaget efter kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Alla nyanställda får genomgå ett introduktionsprogram för att få kunskap om företagets kultur och värderingar. Företaget satsar också på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Kundbehovet styr

Mette Eliasson är polymerkemist och materialutvecklare.

—Vi har den mesta produktutvecklingen här i Smålandsstenar. Men vi har ständig kontakt med de andra nationella och internationella tillverkarna. Vi fokuserar mycket på Agriprodukter. Det allmänheten känner till bäst är de emballage som vi ser på sommaren som jordbrukssektorn använder för att paketera sitt hö. Olika länder har olika färg på dessa. I Sverige är den vit. För att emballaget ska bli riktigt hållbart kan det ta upp till tre år att ta fram rätt kvalitet. Blir det fel ka en hel skörd gå åt pipan. Kundbehovet styr. Nya Zeeland t ex har högre UV-skydd än de nordiska länderna, säger Mette.

Kontakt

Vill du ha kontakt med Trioplast angående examensarbete, praktik eller jobb kan du kontakta HR specialist Liridon Zogu på tel. 0371-345 20 eller mobil 070-668 45 20 eller e-post: liridon.zogu@trioplast.com

Christina Almgren