student

2014-12-02

Trafikverket planerar din framtid!

En anställning på Trafikverket kan börja med sommarjobb, exjobb, en praktikplats eller som trainee. Vägverket och Banverket har slagits samman till en myndighet Trafikverket som har till uppgift att utveckla samhället på uppdrag av riksdag och regering.

Tanja Jevtic samhällsplanerare i Jönköping och Anneli Nilsson kommunikatör i Malmö informerade studenterna om möjligheterna att jobba inom Trafikverket.

Anneli Nilsson och Tanja Jevtic tillsammans med studenterna Jakob Helander och Sebastian Edman som båda läser maskinteknik.

Bygger för framtiden

Hur jobbar Trafikverket? Trafikverket är en stor myndighet med 6 300 anställda i 150 olika yrken. Myndigheten finns inom följande geografiska områden: Nord, Mitt, Väst, Öst, Stockholm och Syd. Trafikverket har 500 miljoner att lägga på infrastruktur.

—Det vi gör idag har stor påverkan på framtiden genom att vi utvecklar samhället varje dag inom såväl järnvägen, vägar, luft och sjöfart. Vi planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, underhåller och utvecklar. T ex är järnvägsnätet hundra år gammalt. Nu diskuteras det att vi ska satsa på framtidens höghastighetståg. Många utredningar görs och samspelet med landets kommuner och tågoperatörer är mycket viktigt, säger Tanja Jevtic och fortsätter:

— Det behövs nya lösningar för framtiden. Människor vill både resa säkert och veta att de kommer fram i tid. Vi ska ha överblick och samordna. När ett nytt bostadsområde byggs är det viktigt att det är smidigt att ta sig till och från området. Vi ska se till att vägar och avfarter är väl avvägda och att det finns övergångsställen och cykelvägar.

Många specialister

Vad vill du göra? Det finns många specialister inom Trafikverket som jobbar inom olika områden. Det är miljö, trafik, gods/transport, teknik, ekonomi, kommunikation m fl områden.

—Du kan söka sommarjobb i februari, praktik och exjobb när som helst, traineetjänster efter årsskiftet. För att bli antagen som trainee ska du ha 180 hp med en examen som ska vara högst två år gammal. Eftersom Trafikverket finns i hela landet finns också traineeplatser på olika kontor. Att vara trainee är spännande och ger förståelse för det framtida jobbet. Dessutom ger det ett nytt nätverk med såväl personal som övriga i traineegruppen. Vi hade 16 traineeplatser 2014 och hoppas att vi får lika många 2015, avslutar Anneli Nilsson.

Trafikverket finns på Facebook och LinkedIn. Du kan också gå in på trafikverket.se/jobbochframtid där det finns intervjuer med trainee som provar på olika jobb.

Christina Almgren