student

2015-01-13

Att arbeta inom EU

Saranda Daka arbetar som projektledare på Jordbruksverket i Jönköping. Den 10 december 2014 höll hon ett lunchseminarium för studenterna om sin karriär. Lunchseminariet organiserades av Career Center vid Högskolan i Jönköping.

Hon började med ett sommarjobb som projektassistent 2007. Efter sex månaders arbete på Jordbruksverket gick hon tillbaka till sina studier på JIBS, (Jönköpings International Business School).      I början av 2009 fick Saranda ett samtal från sin chef på Jordbruksverket som ville att hon skulle komma tillbaka och leda en mindre statistisk undersökning på statistikenheten. Efter tre månader på statistikenheten avancerade hon till projektledare för EU:s och Sveriges största undersökning inom jordbruksområdet. Undersökningen är förordningsstyrd och innebär en totalundersökning av jordbrukssektorn. Den görs var tionde år i samtliga medlemsländer och resultatet ligger till grund för utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

— Jag ville jobba internationellt och såg projektet som en möjlighet att arbeta närmare EU. Projektet var enormt och tog ca tre år från början till slut. Projektet öppnade många dörrar för mig. Jag började åka på EU möten i Luxemburg och arbeta med ett av kommissionens Task Forces. Samtidigt började jag delta i både Nordiska, och Nordiskt-Baltiska samarbetsmöten, säger Saranda.

Statistiska register i Albanien

Saranda har sedan 2009 jobbat med flera intressanta uppdrag. Mellan 2009- 2013 arbetade hon som Short Term Expert i Albanien i ett IPA projekt som finansierades av EU kommissionen. Projektet i Albanien var väldigt roligt men också en jätteutmaning. —Vi var flera experter från olika EU länder som var där tillsammans och hjälptes åt att genomföra EU:s jordbrukscensus, som är en totalundersökning av jordbrukssektorn samt skapa olika statistiska register i landet, betonar Saranda.

Projektet i Albanien påbörjades direkt efter befolkningscensusen vilket innebar att experterna totalundersökte hela befolkningen i Albanien. Sarandas ansvarsområden var att tolka EU:s regelverk till albanska förhållanden samt utbilda ca 6000 personer som knackade dörr i hela Albanien för att samla in de uppgifter som krävdes av EU-förordningen. —Under min sista mission i Albanien åkte jag och mina italienska kollegor till olika delar av Albanien för att bevaka arbetsprocessen åt EU kommissionen.  Samtidigt fick vi se många fina platser i Albanien och fira att vi efter tre års arbete tillsammans hade lyckats komma i mål, tillägger Saranda.

Inbjudan till Palestina på egen risk

I februari 2011 fick Saranda en inbjudan av EU kommissionen att åka till Ramallah, Palestina och leda en TAIEX mission.  Arabiska våren och oroligheterna i Mellanöstern hade börjat och UD avrådde svenskar från att åka till Palestina.  Saranda som i grunden är statsvetare kände att detta var en toppen möjlighet att lära sig mer om den Palestina konflikten och accepterade inbjudan på egen risk. —Jag hade googlat Ramallah flera gånger innan jag åkte dit och allt man såg var krigsbilder. Det fanns inga bilder på staden och jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig. Under minarbetsvecka i Palestina fick jag även besöka Jerusalem som ligger ca14 km från Ramallah. Palestinierna fån Ramallah åker aldrig till Jerusalem. Det fanns långa köer vid vägspärrarna och palestinska bilar kontrollerades väldigt grundligt. Det konstigaste var att de hade separata vägar och separata bilskyltar för judar och muslimer, säger Saranda.

Implementering av ny jordbrukspolitik i Sverige

– Sedan 2012 arbetar jag med implementering av EU:s  Common Agricultural Policy (CAP) 2014-2020 i Sverige. Jag är också projektledare för två projekt inom ProCAP som är Jordbruksverkets program som ansvarar för implementeringen av den nya jordbrukspolitiken och har ca 400 projektanställda. Sedan hösten 2013 arbetar jag med att implementera EU:s nya jordbrukspolitik i Sverige. Jordbrukspolitik är en stor fråga inom EU och utgjorde år 2013 39 procent av EU:s totala budget, avslutar Saranda.

Christina Almgren

Några råd till dig som är på väg ut på arbetsmarknaden

Gör en plan för vad du vill göra och leta efter möjligheter - de finns överallt. De små stegen startar resan till din karriär. Lär dig att nätverka och glöm inte att ha roligt under tiden.

Om jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom jordbrukspolitiska området och ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Huvudkontoret finns i Jönköping och har ca tolvhundra anställda.

Kontaktinformation:

Saranda Daka

saranda.daka@jordbruksverket.se

saranda.daka@gmail.com

http://www.jordbruksverket.se/

http://www.jordbruksverket.se/student