student

2015-03-31

Utlandsstudier med många kulturella möten

Linnéa Claesson är alumn vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK. Hon är gymnasielärare och har en filosofie kandidatexamen med inriktning senare år lärare i engelska, idrott och hälsa. Under studietiden valde Linnéa att studera ett år vid Penn State University, Pennsylvania, USA.

Efter studierna i USA kombinerade Linnéa kurserna i engelska med idrott och hälsa vid Karlstad Universitet. —Som lärarstudent hade jag möjlighet att välja kurser så att utbildningen passade mina intressen. Mitt första jobb efter examen i januari 2014 var ett vikariat på Engelska skolan i Huskvarna. Efter det sökte jag jobb på Brinells högstadium i Nässjö kommun där jag fortfarande arbetar, säger Linnéa.

Interkulturellt reflekterande lärare

Lärarstudenter från USA och England läste på HLK under vårterminen 2011. Det var så Linnéa kom i kontakt med studenterna i projektet ”Consortium for Intercultural Reflective Teachers”  (CIRT) som är ett samarbete mellan lärarutbildningar på HLK i Sverige, Chichester i England och Penn State University i USA.  —Tanken med projektet är att det ska resultera i interkulturellt reflekterande lärare. En student från England längtade hem och hoppade av studierna. Då fick jag hennes plats i projektet. Jag ansökte om och fick ett stipendium för studier vid Penn State University, tillägger Linnéa.

Linnea Claésson föreläste om sina studier i USA. Här tillsammans med Emanuel Bandak som hade frågor om Penn State University.

Viktigt att tänka på inför utlandsstudier

Det är viktigt att planera inför utlandsstudierna. —Det första jag fick göra var att åka till Amerikanska ambassaden i Stockholm och söka visum för studier i USA, säger Linnéa.

Kurserna utomlands ska vara godkända i din examen så att du inte slösar bort tid. Viktigt att tänka på är också att vissa kurser är obligatoriska i din C-uppsats. Genom att Linnéas utlandsstudier var ett studentutbyte i projektet CIRT var studierna gratis. Studentlitteratur och boende täcktes av stipendiet som Linnéa fick för studierna.

Det är också viktigt att tänka på ekonomi och försäkringar vid utlandsstudier. Och det är avgörande för dig att det blir rätt försäkring så att den täcker de kostnader som kan uppstå för läkarvård. Den första försäkringen som Linnéa tecknade var inte heltäckande.—Jag fick byta försäkringsbolag. Det var tur att jag upptäckte det eftersom jag blev sjuk och fick operera mig akut för blindtarmsinflammation med en vecka på sjukhus. Jag fick en räkning på motsvarande en kvarts miljon kronor som försäkringen täckte, betonar Linnéa.  

Studier blandade med idrott och sociala aktiviteter

Penn State University är ett av de största universiteten i USA och det finns mängder av kurser att söka. Studierna var intensiva. Flera av de kurser som Linnéa valde hade hon nytta av sin utbildning men även i sitt nuvarande arbete t ex extra engelskakurser. Studier i USA är starkt kopplade till idrott så kurser inom olika idrottsgrenar kan också ingå i utbildningen. Linnéa valde bland annat en kurs i golf och åkte havskajak i Florida.

Linnéas olika aktiviteter bidrog till att hon lärde känna många studenter på universitetet. —Jag behövde aldrig känna mig ensam. Förutom att jag bodde ihop med en engelsk tjej så var det mycket aktiviteter hela tiden. Universitetet samarbetade med en lågstadieskola där jag hjälpte elever som behövde extra stöd och läxhjälp. Ibland var det bra att komma ifrån sin egen grupp och träffa andra studenter. Universitetet hade internationella träffar flera gånger i veckan. Jag kunde också gå med i olika klubbar beroende på intresse. Som student fick jag inbjudningar hela tiden, tillägger Linnéa.

Vad har utlandsstudierna gett?

Målet med CRT var att ge interkulturellt reflekterande lärare. —Utlandsstudierna har gett mig kulturella möten, varit personlighetsutvecklande, kunskapsberikande och möjlighet att utveckla det engelska språket. Det har också gett mig många fina upplevelser, ett brett kontaktnät, mångfaldsutbyte och att visa respekt för alla människor. Studierna i USA har också gett livserfarenhet, fantastiska upplevelser och framför allt en bred utbildning, konstaterar Linnéa.

Det har också resulterat i att jag har haft förmånen att få komma till Högskolan och informera studenterna om mina upplevelser av utlandsstudier. Du som student har många fördelar om du väljer att studera en tid utomlands. Studierna utomlands kan också resultera i att du blir mer intressant när du söker jobb, avslutar Linnéa.

Christina Almgren

Vill du veta mer om utlandsstudier kan du läsa på:

http://hj.se/student/utlandsstudier/att-studera-utomlands.html