student

2015-06-02

Reflektion och strävan efter utveckling

Henrik Hansson Tengberg har en teknologie masterexamen i produktionssystem från Tekniska Högskolan och en filosofie masterexamen i Innovation and Business Creation från Internationella Handelshögskolan. Han föreläste för studenterna i Career Centers föreläsningsserie ”En alumn berättar”.

Hur får du ditt drömjobb? Om du är öppen för förändring och utveckling kommer du att klara dig utmärkt på arbetsmarknaden. —Nyckeln till framgång i arbetslivet är att man kan ta varje jobb man har till en ny nivå och bidra till verksamhetens utveckling. Många företag vill idag ha medarbetare som både individuellt och tillsammans med sina kollegor skapar utveckling och förbättringar inom sitt område, säger Henrik.

Henrik Hansson Tengberg fick svara på frågor från studenterna Marcello Machado och Askar Muratov som båda läser på Internationella Handelshögskolan.

Strategisk utveckling och logistik

Efter examen har Henrik jobbat både på Volvo och SKF. Nu arbetar han på ABB Robotics i Västerås med titeln Strategic Supply Specialist. Företaget är globalt affärsledande inom automationsteknik och har fokus på försäljning och service. ABB:s robottillverkning finns i Västerås, Shanghai och Michigan, USA. Företaget tillverkar 25.000 robotar per år. Kunder är bland andra BMW, Audi, Volvo och GM och dessutom finns en serviceorganisation med 1200 anställda som Henrik tillhör.

Framtiden kräver innovation och kreativitet

Alltför många inom industrin är kvar i gamla vanor och inställningar till hur man ska göra saker, ofta till följd att man inte utvecklas i takt med omvärlden. —Att jobba strategiskt och titta framåt är avgörande för företags överlevnad idag. Tekniken erbjuder möjligheter till helt nya affärsmodeller och strukturer både inom små och stora företag, betonar Henrik.

—För det strategiska inköpsarbetet är det många delar som behöver göras så kostnadseffektiva som möjligt. Det är bedömning av marknaden och vad som efterfrågas. Total kostnadsanalys och att identifiera möjliga leverantörer, råmaterial, lagring, frakt, produktionskostnad, lagerkostnad och overheadkostnader. Detta helhetstänkande är något som jag utvecklade redan som student genom att studera både ekonomi och teknik, tillägger Henrik.

Om man inte utvecklas och gör förändringar så kommer omgivningen runt att se till att förändring sker på något sätt. Studier har visat att 50 procent av dagens jobb kommer att vara automatiserade 2035. Genom automatiseringen har också 450 000 jobb försvunnit under 2006-2011 i Sverige. Det är många yrken som påverkas. Några exempel är kassajobb, försäljning, fakturahantering, bank, tjänstesektorn, operatörer och transporter. Därför gäller det för företag att man ser vart trenden är på väg och anpassar sin verksamhet därefter så att man inte konkurreras ut av mer anpassningsbara konkurrenter.

Identifiera nya affärsmöjligheter

Men hur kan vi då skapa nya jobb? Entreprenörer kan identifiera nya affärsmöjligheter när dörrar öppnas genom utveckling inom automation och teknik. Man kan idag göra väldigt mycket med förhållandevis lite resurser mot vad som krävts innan. —Människor måste också tänka nytt och fundera på hur de kan göra det de gör idag ännu bättre i morgon, vilket är extra viktigt i stora rigida organisationer. Att tänka Lean och eliminera slöseriet i processer för att sedan automatisera dem är ett vinnande koncept i framtiden, där ”white collar productivity” står i fokus, speciellt i länder med höga lönekostnader som Sverige, säger Henrik och fortsätter:

—Utveckling, innovation och kreativitet har identifierats som en nyckel i framtidens arbetsliv. Det är viktigt att titta historiskt samt vart den tekniska utvecklingen är på väg. 3D-printing är en sådan sak som kan/kommer bli hur stort som helst.

Reflektion av arbetslivet

Tänk på hur ditt beteende påverkar andra människor och deras prestation och bemötande.  Ditt beteende är oerhört viktigt och projektledning är ett exempel på hur svårt det är att styra andra dit du själv vill. Sedan har vi människor mentala modeller som hindrar utveckling genom att låsa fast oss i nuläget.

Henrik säger att vi ska våga misslyckas och ta vissa risker. Men man måste också tänka sig för och reflektera över konsekvenser innan man drar igång något. Men att aldrig våga pröva sina idéer är slöseri enligt Henrik. —Om du är öppen för förändring och har viljan att utvecklas genom att prova nya saker kommer du att klara dig bra i arbetslivet, tillägger Henrik

Hur kan vi matcha dagens arbetsliv med vårt privata liv? Henrik har mött ett flertal unga duktiga medarbetare som har blivit utbrända. Det är tufft på arbetsmarknaden idag. Vi är uppkopplade hela tiden och det finns alltid mer att göra än vi har tid för. Därför måste vi vara observanta och lägga in tid för återhämtning samt prioritera ihop med vår chef om vad som faktiskt är acceptabelt att inte göra för stunden. —Så budskapet är. Ta det lugnt och ta hand om dig själv! Jobbet är inte allt, avslutar Henrik.

Text och foto: Christina Almgren