Search toggle

Forskar- & lärarstöd

Högskolebiblioteket erbjuder en rad tjänster för att stödja forskningen vid Jönköping University.

Stöd vid registrering i DiVA

Ladda ner BrowZine appen

Forskare och doktorander ska enligt rektorsbeslut ansvara för att deras publikationer blir registrerade i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Som forskare och doktorand kan du låta biblioteket sköta registreringen  i DiVA. Skicka in underlag här.

Läs mer om DiVA.

Hjälp med parallellpublicering och frågor kring upphovsrätt

Du som forskar vill antagligen få största möjliga spridning av dina publikationer. En del av din publiceringsstrategi kan därför bestå i att publicera dig Open Access, det vill säga göra dina publikationer fritt tillgängliga genom publicering i Open Access-tidskrifter. Du kan också välja att parallellpublicera dig. Biblioteket hjälper till med kontroll av vilka upphovsrättsregler som gäller och bistår med sammanställningen av det ofta obligatoriska försättsbladet vid parallellpublicering.

Kontakta Högskolebiblioteket om du vill ha enskild handledning kring dessa frågor, om du vill att vi arrangerar en föreläsning eller undervisar om Open Access, parallellpublicering och dess upphovsrättsliga aspekter.
Läs mer om Open Access, parallellpublicering och upphovsrätt.

Bibliometriska analyser och publiceringsstrategi

En del av din forskningsstrategi kan bestå i att välja lämpliga tidskrifter att publicera dig i. För det ändamålet kan du behöva kunskaper i publiceringsstrategi och hantering av bibliometriska verktyg vid tidskriftsevaluering.

Högskolebiblioteket kan hjälpa till med förmedlingen av kunskaper inom publiceringsstrategi, göra enklare bibliometriska analyser och arrangera föreläsningar och undervisning om bibliometri och bibliometriska verktyg för ämnes- och tidskriftsanalys. Om du vill ha personlig vägledning kan du också ta kontakt med oss.
Läs mer om bibliometri och tidskriftsevaluering.

Rådgivning vid informationssökning

Vi erbjuder personlig rådgivning i samband med sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis inför en litteraturöversikt. Bibliotekets stöd kan bland annat gälla sökprocessen, sökstrategi, val av söktjänst, sökteknik och databasfunktionalitet.
Kontaktpersoner för rådgivning vid informationssökning.

Rådgivning vid hantering av forskningsdata

Biblioteket erbjuder rådgivning och samordning av tjänster som rör hantering av forskningsdata och upprättande av datahanteringsplan. Läs mer om stöd i samband med hantering av forskningsdata.

Stöd vid referenshantering med EndNote

EndNote är ett referenshanteringsverktyg som all personal vid Jönköping Univerity har tillgång till. Biblioteket erbjuder enskild och gruppvis support och undervisning kring användningen av verktyget. Läs mer om bibliotekets stöd kring EndNote.

Kurs om informationssökning och vetenskaplig kommunikation

Biblioteket erbjuder kursen Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp. Kursen är avsedd för doktorander och är särskilt lämplig i ett tidigt skede av forskarutbildningen. Den ges efter behov och anpassas till respektive fackhögskola.

Undervisning i program och kurser

Du som lärare är välkommen att engagera biblioteket för att få hjälp med undervisning i informationssökning. Undervisningen planeras i samråd och anpassas efter utbildningsnivå.
Läs mer om bibliotekets undervisning i program och kurser.

Lån via internposten

Du som är anställd vid Jönköping University kan reservera böcker som inte är utlånade direkt från din dator och få dem skickade till ditt postfack. Klicka på reservera i exemplarposten så tar vi hand om lånet och vaktmästeriet den interna leveransen.

Fjärrlånebeställningar

Böcker och artiklar som inte finns på Högskolebiblioteket kan vi leverera genom fjärrlån. Läs mer och beställ fjärrlån.

Inköpsförslag

Vi sätter stort värde på inköpsförslag från dig som är lärare, forskare eller doktorand. Ge oss gärna tips på relevant litteratur.

Du som är kursansvarig anger aktuell kurslitteratur i KursInfo, så ser vi till att litteraturen finns tillgänglig i biblioteket vid terminsstart.

Sidan uppdaterad 2019-05-02

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information