Biblioteket deltar i flera nationella avtal där fri eller rabatterad publicering ingår.

För publicering i tidskrifter med helt eller delvis öppen tillgång krävs vanligtvis att författaren betalar en avgift (Article Processing Charge, APC) för att göra artikeln fritt tillgänglig. Efter det är artikeln öppen för läsning utan något krav på tidskriftsprenumeration.

Genom de nationella avtal som biblioteket tecknat kan hela eller delar av publiceringsavgiften täckas.

Vem kan utnyttja avtalen?

För att kunna ta del av erbjudandet krävs att du är corresponding author, (huvudansvarig författare som skickar in manuskriptet och står för kontakten med förlaget) samt att du är affilierad till Jönköping University och anger affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Hur går det till?

Se respektive förlag nedan för detaljerade anvisningar.

Vilken licens ska användas?

I samband med att artikeln accepteras ombeds författaren skriva på ett avtal om open access (publishing agreement) samt ange vilken Creative Commons-licens artikeln ska ha. En sådan licens anger hur läsaren får använda artikeln.

Information om Creative Commons-licenserna från Creative Commons Sverige

Tillgängliga avtal

Avtalet gäller 2021 och omfattar 54 tidskrifter.

 

Bra att veta:

Publicering sker med Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).

 

BMJ:s beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2021-2023 och omfattar drygt 300 tidskrifter.


Bra att veta:

Avtalet täcker alla artiklar av typen Research eller Review Articles. I avtalet ingår även 20% rabatt på kostnaderna vid publicering av böcker med öppen tillgång.

Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).

 

Brills beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2019-2021 och omfattar 290 prenumerationsbaserade tidskrifter och 30 öppna tidskrifter.

 

Bra att veta:

När en artikel har blivit accepterad ombeds författaren att skriva på ett avtal om open access:

 • Fyll i Open Access licence to publish-formuläret.
 • Invänta meddelande med en länk till RightsLink:s betalningsformulär.
 • Logga in i RightsLink (om du inte redan har ett konto behöver du skapa ett först). Ange Jönköping University under Affiliation Discount. Bekräfta och avsluta.

 

Cambridge University Press beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2020-2022 och omfattar drygt 2 000 tidskrifter.

 

Bra att veta:

I samband med att artikeln accepteras för publicering får författaren en länk till publiceringsplattformen för att välja publiceringsalternativ och Creative Commons-licens. Därefter verifierar biblioteket författarens JU-tillhörighet.

 

Elseviers beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 575.3 kB.

Avtalet gäller 2021-2023 och omfattar drygt 300 tidskrifter.

 

Bra att veta:

Manuskript skickas via ScholarOne:

 • Under Details and Comments, välj alternativet Yes, I want to publish my article as Open Access.
 • När artikeln blivit accepterad ombeds författaren skriva på ett avtal om publiceringslicens.

 

Emeralds beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2021–2023 och omfattar drygt 85 tidskrifter.

 

Bra att veta:

Avtalet täcker alla slags artikeltyper. Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).

Avtalet gäller 2021 och omfattar cirka 30 tidskrifter.

 

Bra att veta:

Ange att artikeln ska publiceras open access när den skickas till förlaget. När artikeln accepterats skickar förlaget länken till en betalningssida.

 • Kontakta biblioteket för att få en kod.
 • Välj Apply Discounts och använd koden i rutan för Promo code.
 • Klicka på Apply Discounts för att uppdatera totalsumman till 0.00 GBP.
 • Välj Payment Options och logga in (om du redan har ett konto hos Copyright Clearance Centre) eller registrera dig.
 • När du loggat in kan du slutföra genom att klicka på Next och fortsätta till bekräftelsen.

 

Mark Allen Healthcares beskrivning av publiceringsprocessen

När en artikel blivit accepterad skickar förlaget inloggningsuppgifter till Author Services Site.

 • På sidan Publishing Charges for Your Article finns underrubriken Open Access Prepayment Account. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i rullmenyn.
 • Biblioteket verifierar därefter JU-tillhörigheten.

 

Oxford University Press beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2020–2023 och omfattar cirka 1 000 hybridtidskrifter där hela avgiften täcks, och 180 tidskrifter med öppen tillgång där avtalet ger 20% rabatt på priset.

 

Bra att veta:

När en artikel accepterats ombeds författaren använda manushanteringssystemet SAGE Open Access Portal (SOAP) och där bekräfta val av publiceringsalternativ och Creative Commons-licens.

 

Rabatten på 20 % för de tidskrifter som publiceras i helt öppet tillgängliga tidskrifter dras automatiskt och artikeln publiceras med licensen CC BY-NC om inte författaren kontaktar förlaget direkt och ber om en annan licens.

Avtalet gäller från 2018 och omfattar drygt 1 850 tidskrifter.

 

Bra att veta:

Artikeltyper som omfattas är Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education. När en artikel blivit accepterad får författaren en länk till publiceringsplattformen MyPublication, där affiliering ska anges. Biblioteket verifierar därefter JU-tillhörigheten.

 

Springer Compacts beskrivning av publiceringsavtalet

Avtalet gäller från 15 juli 2019 – december 2021 och omfattar drygt 430 tidskrifter. Förutom dessa har Springer omkring 150 open access-tidskrifter utan författaravgift.

 

Bra att veta:

När en artikel blivit accepterad får författaren en länk till Springers publiceringssystem, där affiliering ska anges. Biblioteket verifierar därefter JU-tillhörigheten.

 

Springer Natures beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 133.3 kB.

Avtalet gäller 2021 och omfattar omkring 2 300 tidskrifter.


Bra att veta:

När en artikel accepterats och biblioteket verifierat JU-tillhörigheten, blir författaren ombedd att skriva på ett avtal om open access (publishing agreement) samt ange vilken Creative Commons-licens artikeln ska ha.


Taylor & Francis beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2020–2022 och omfattar drygt 1 400 prenumerationsbaserade tidskrifter (OnlineOpen) och drygt 150 open access-tidskrifter (Wiley Open Access).

 

Bra att veta:

 • Vid publicering i en tidskrift i OnlineOpen får författaren information via e-post om att artikeln omfattas av avtalet och ombeds logga in i förlagets Author services.
 • Välj Select OnlineOpen samt bekräfta din affiliering (Select Institution).

Vid publicering i tidskrift i Wiley Open Access ska författaren vid submission ange att organisationen har ett avtal med Wiley och att artikeln ska betalas via avtalet.

 

Wileys beskrivning av publiceringsprocessen