Biblioteket deltar i flera nationella avtal där fri eller rabatterad publicering ingår.

För publicering i tidskrifter med helt eller delvis öppen tillgång krävs vanligtvis att författaren betalar en avgift (Article Processing Charge, APC) för att göra artikeln fritt tillgänglig. Efter det är artikeln öppen för läsning utan något krav på tidskriftsprenumeration.

Genom de nationella avtal som biblioteket tecknat kan hela eller delar av publiceringsavgiften täckas.

Vem kan utnyttja avtalen?

För att kunna ta del av erbjudandet krävs att:

 • Du är huvudansvarig författare som står för kontakten med förlaget (corresponding author)
 • Du är affilierad till Jönköping University och anger affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Hur går det till?

Se respektive förlag nedan för detaljerade anvisningar. Har du några frågor kring avtalen eller om en viss tidskrift ingår i våra avtal eller inte, kontakta stefan.carlstein@ju.se

Vilken licens ska användas?

I samband med att artikeln accepteras ombeds författaren skriva på ett avtal om open access (publishing agreement) samt ange vilken Creative Commons-licens artikeln ska ha. En sådan licens anger hur läsaren får använda artikeln.

Information om Creative Commons-licenserna från Creative Commons Sverige

Tillgängliga avtal

Avtalet gäller 2022-2026 och omfattar publicering i tidskrifter och konferensserier från Association for Computing Machinery (ACM).

Bra att veta:

 • Författare identifieras automatiskt med hjälp av domänen på e-postadressen.
 • CC-BY är förstahandsvalet vid publicering, men författaren har möjlighet att välja själv.

Förlagets lista över tidskrifter och konferenspublikationer

Förlagets information om avtalet

Avtalet gäller 2023-2024 och omfattar publicering i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter från BMJ.


Bra att veta:

 • Publicering sker med CC-BY som standard, men ett antal undantag med CC-BY-NC förekommer.

BMJ:s tidskriftslista

BMJ:s guide för författare

Avtalet gäller 2024 och omfattar förlagets alla drygt 300 tidskrifter.


Bra att veta:

 • Avtalet täcker alla artiklar av typen Research eller Review Articles. I avtalet ingår även 20% rabatt på kostnaderna vid publicering av böcker med öppen tillgång.
 • Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).

Brills beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i cirka 400 hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter i Cambridge University Press Full collection.


Bra att veta:

 • Förlaget erbjuder ett flertal CC-BY-licenser: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA och CC-BY-NC-ND. CC-BY kommer vara satt som standard i förlagets publiceringsprocess.
 • Obegränsad publicering gäller för följande artikeltyper: research articles, review articles, rapid communications, brief reports och case reports.

Se vilka tidskrifter som ingår i avtalet
Skriv Sweden och leta sedan upp Jönköping University.

Cambridge University Press beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 353.5 kB.

Copernicus är ett tyskt open access-förlag som ger ut tidskrifter främst inom geovetenskap men även inom teknik, biovetenskap, datavetenskap och humaniora. Avtalet med Copernicus gäller från och med 2024-01-01 och omfattar närmare 40 rena open access-tidskrifter. Artiklar publiceras med licensen CC-BY. Alla artikeltyper omfattas av avtalet.

 

Viktigt att veta:

 • Den korresponderande författare ska vara affilierad till Jönköping University (JU) eller något annat lärosäte som ingår i Bibsam-konsortiet och bör ange detta som adress i artikeln.

Copernicus tidskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsflöde för författare - så här gör du Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Copernicus omfattas av detta beslut, vilket innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan publicera i förlagets samtliga tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgift för författare eller organisation.

Avtalet gäller 2024-2027 och omfattar drygt 2 000 tidskrifter.


Bra att veta:

 • CC-BY-licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål).

Hitta tidskrifter som ingår i avtalet med Elsevier

Elseviers beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 575.3 kB.

Avtalet gäller 2021-2024 och omfattar förlagets alla tidskrifter.


Bra att veta:

 • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i alla Emeralds tidskrifter, inklusive helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Artiklar publiceras med en CC-BY-licens.

Sök bland Emeralds tidskrifter

Emeralds beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2024 och omfattar 230 rena open access-tidskrifter. Alla artiklar publiceras med en CC-BY-licens.

 

Viktigt att veta:

 • Den korresponderande författare ska vara affilierad till Jönköping University (JU) och ange detta som adress i artikeln samt använda en JU-e-postadress.
 • Om en artikel har fler än en korresponderande författare är det ”submitting corresponding author’s” affiliering som avgör om artikeln ska publiceras inom avtalet, dvs. den av författarna som skickar in manuskriptet, fyller i alla uppgifter i förlagets submissionssystem och sköter kommunikationen med förlaget.

Se alla Frontiers tidskrifter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Frontiers omfattas av detta beslut, vilket innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan publicera i förlagets samtliga tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgift för författare eller organisation.

Avtalet gäller 2021–2024 och inkluderar obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i alla hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från förlaget.


Bra att veta:

 • Avtalet täcker alla slags artikeltyper.
 • Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).

Artiklar publiceras med öppen tillgång:

 • när inskickande författares e-postadress ingår i listan över institutionernas domännamn, eller
 • om den inlämnande författarens IP-adress är en del av deltagande organisationers kollektiva IP-intervall, eller
 • om författaren har identifierats av ORCID som en affilierad författare.

Lista över förlagets tidskrifter

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar cirka 30 tidskrifter.


Bra att veta:

Ange att artikeln ska publiceras open access när den skickas till förlaget. När artikeln accepterats skickar förlaget länken till en betalningssida.

 • Kontakta biblioteket för att få en kod.
 • Välj Apply Discounts och använd koden i rutan för Promo code.
 • Klicka på Apply Discounts för att uppdatera totalsumman till 0.00 GBP.
 • Välj Payment Options och logga in (om du redan har ett konto hos Copyright Clearance Centre) eller registrera dig.
 • När du loggat in kan du slutföra genom att klicka på Next och fortsätta till bekräftelsen.

Mark Allen Healthcares beskrivning av publiceringsprocessen

MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) är ett svenskt förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter inom medicinområdet. Avtalet med MJS Publishing är ett publiceringsavtal och innebär betald publicering i förlagets samtliga tidskrifter. Avtalet gäller 2024 och i dagsläget ger de ut nio rena open access-tidskrifter. Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY.

 

Viktigt att veta:

 • Korresponderande författare anger vid insändning av manuskript att vederbörande hör till Jönköping University. För att säkerställa att artikeln ifråga publiceras inom avtalet, ska författaren använda den e-postadress som är knuten till Jönköping University.

Se alla MJS tidskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. MJS omfattas av detta beslut, vilket innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan publicera i förlagets samtliga tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgift för författare eller organisation.

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i cirka 376 hybridtidskrifter och cirka 111 öppet tillgängliga tidskrifter.


Bra att veta:

 • Avtalet täcker alla sakkunniggranskade forskningsartiklar.
 • OUP:s tidskrifter erbjuder i allmänhet tre Creative Commons-licenser: CC BY, CC BY-NC och CC BY -NC-ND.

Oxford University Press beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet med PLOS (Public Library of Science) gäller 2024-2025 och omfattar 230 rena open access-tidskrifter. Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY 4.0.

 

Viktigt att veta:

Presentation av PLOS samtliga tidskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. PLOS omfattas av detta beslut, vilket innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan publicera i förlagets samtliga tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgift för författare eller organisation.

Avtalet gäller 2024-2027 och omfattar cirka 970 hybridtidskrifter och cirka 200 tidskrifter med öppen tillgång.


Bra att veta:

 • När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP (SAGE Open Access Portal).
 • I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men författaren kan välja bort det.
 • Om författaren väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Författaren kan kontakta förlaget direkt om hen föredrar en annan typ av licens.
 • Artiklarna publiceras med licensen CC BY om författaren inte kontaktar förlaget direkt och ber om en annan licens.

Sök bland förlagets tidskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avtalen med Springer Nature gäller 2022-2024 och omfattar drygt 2 070 hybridtidskrifter (Open Choice) och 462 öppet tillgängliga tidskrifter (Springer Nature Fully OA).


Bra att veta gällande hybridtidskrifter:

 • Artikeltyper som ingår är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.
 • Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens.


Förlagsetiketter (imprints) som ingår i Springer Nature Fully OA:

 • BioMed Central (BMC)
 • Springer Open Journals
 • Springer Nature
 • NatureResearch
 • Palgrave Macmillan

Förlagsetiketter (imprints) som ingår i Springer Natures hybridtidskrifter:

 • Adis
 • Nature Academic Journals
 • Palgrave Macmillan
 • Springer Nature

Listor över Springers "Fully OA journals" och "Hybrid journals"

Springer Natures beskrivning av publiceringsavtalet

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter.


Bra att veta:

 • Korresponderande författare vid deltagande organisationer kan publicera sig med omedelbar öppen tillgång i alla så kallade ”Open Select journals”, dvs. förlagets drygt 2 200 hybridtidskrifter. (Inklusive de tidskrifter som tillämpar en högre publiceringsavgift, så kallad "Premium APC Rate", än standard-avgiften.)
 • Korresponderande författare vid deltagande organisationer kan inom avtalet publicera sig i förlagets drygt 230 helt öppet tillgängliga tidskrifter ("Open journals").
 • Forsknings- och översiktsartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som "Article", "Research Article", "Review" eller "Review Article", men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma. Artikeltyper som t e x. Editorials, Announcements och Book Reviews ingår inte.
 • Taylor & Francis tidskrifter erbjuder i allmänhet två Creative Commons-licenser: CC-BY och CC-BY-NC-ND.

Sök bland Taylor & Francis hybrid- och helt öppna tidskrifter som ingår i avtalet:

Open Select journals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Open journals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taylor & Francis beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 1.1 MB.

Avtalet gäller 2022–2024 och omfattar publicering i förlagets cirka 1 330 hybridtidskrifter ("Wiley's hybrid [subscription-based] journals") och alla närmare 570 öppet tillgängliga tidskrifter, inklusive tidskrifter från förlaget Hindawi ("Wiley's and Hindawi's fully gold open access journals").


Bra att veta:

 • Alla artiklar som tillhör de övergripande kategorierna forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) eller översiktsartikel (”Review article”) ingår i avtalet.
 • Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål).

Wileys tidskriftslistor samt beskrivning av publiceringsprocessen