ORCID och ResearcherID tillhandahåller unika identifierare för forskare. Dessa är unika och följer med forskaren under hela karriären oavsett exempelvis namnbyte, byte av lärosäte eller flytt till annat land.

I DiVA finns ett fält för att ange ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Att registrera ett ORCID är gratis och möjliggör exakt identifiering av person även i SwePub.

Ett ORCID är från och med 2015 obligatoriskt att ange för ansökningar i Prisma, Vetenskapsrådets, Formas och Fortes gemensamma ansökningssystem för utlysningar. För att få ett godkänt ORCID räcker det med att gå till ORCID och fylla i namn, e-postadress vid Jönköping University, välja ett lösenord och slutligen godkänna avtalet.

ORCID ett viktigt komplement till högskolans lokala användar-id. I förlängningen underlättar ORCID hanteringen av uppgifter vid till exempel ansökningar om forskningsanslag.

På den personliga ORCID-sidan är det möjligt att lista publikationer bland annat med hjälp av databasposter i Scopus. ORCID samverkar också med ResearcherID, som genom sin koppling till Web of Science och referenshanteringssystemet EndNote Online ytterligare underlättar identifiering av enskilda författare och synliggörande av publikationer.

Titta även på ORCID:s egna tips på hur du kan göra ditt ORCID ännu mera användbart: Six Things to Do Now You’ve Got an ORCID iD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Registrera ett ResearcherID och koppla samman publikationer i Web of Science med ResearcherID. Det är därefter möjligt att ta fram citeringsstatistik som exempelvis h-index. Det är också möjligt att söka fram poster från Web of Science och importera dem till DiVA.