Från gjuteri till bibliotek

1859

Företaget Jönköpings gjuteri grundas 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström.

1866

Företaget ombildas och byter namn till Jönköpings Mekaniska Werkstad

1907

Traversen som senare monteras i taket i gjuterihallen tillverkas av Halmstads gjuteri AB

1914

Gjuterihallen byggs för Jönköpings Mekaniska Werkstad ritad av arkitekten Magnus Steendorff.

~1960
~1975
1997

Ombyggnad till bibliotek

Gjuterihallen har utvändigt kvar sitt ursprungliga utseende, bortsett från att taklanterninen togs bort efter en brand på 1960-talet. Två fristående bjälklag har byggts upp och på de tre våningsplanen ryms nu bibliotekets tryckta samlingar.

En ny byggnad i tre plan har fogats samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna har tagits fram av White Arkitekter AB, Göteborg. Biblioteket slog upp portarna 11 augusti 1997. Den officiella invigningen av det nya högskoleområdet skedde 5-27 september 1997.

1998

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis cumque tenetur incidunt commodi exercitationem. Consequatur, debitis eum optio magni maxime quibusdam ipsa in facilis nulla sed? Quia officiis possimus quisquam?