Från gjuteri till bibliotek

Byggnaden som idag används för biblioteket började som en gjuterihall för Jönköpings Mekaniska Werkstad. Se tidslinjen nedan för att se hur användning och utformning har förändrats genom tiderna.

1859

Företaget Jönköpings gjuteri grundas 1859 av Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl Frans Lundström.

1866

Företaget ombildas och byter namn till Jönköpings Mekaniska Werkstad

1907

Traversen som senare monteras i taket i gjuterihallen tillverkas av Halmstads gjuteri AB

1914

Gjuterihallen byggs för Jönköpings Mekaniska Werkstad
ritad av arkitekten Magnus Steendorff.

~1960
Gjuterihallen före branden med det gamla taket och före utbyggnaden.

Under någon gång på 1960-talet brinner Gjuterihallens tak ned och ersätts sedan av det sadeltak som är kvar än idag.

1969

Gjuterihallen byggs ut söderut med en byggnad av stål täckt med gul plåt.

1969
Gjuterihallen med det nya taket och utbyggnaden söderut.
~1975
Gjuterihallens interiör
1997

Ombyggnad till bibliotek

Gjuterihallen har utvändigt kvar sitt ursprungliga utseende, bortsett från att taklanterninen togs bort efter en brand på 1960-talet. Två fristående bjälklag har byggts upp och på de tre våningsplanen ryms nu bibliotekets tryckta samlingar.

En ny byggnad i tre plan har fogats samman med den gamla huskroppen på den östra sidan. De båda delarna binds ihop av ett brett ljusschakt med takfönster och gångbroar. Den nya byggnaden inrymmer arbetsrum för bibliotekets personal, läsesalar och grupprum.

Ritningarna har tagits fram av White Arkitekter AB, Göteborg. Biblioteket slog upp portarna 11 augusti 1997. Den officiella invigningen av det nya högskoleområdet skedde 5-27 september 1997.

1998

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis cumque tenetur incidunt commodi exercitationem. Consequatur, debitis eum optio magni maxime quibusdam ipsa in facilis nulla sed? Quia officiis possimus quisquam?