Biblioteket köper in de böcker som är obligatorisk kurslitteratur på JU.

I första hand köps kursböcker som e-böcker när det är möjligt. Fördelen med e-böcker är att de är tillgängliga även utanför campus och att flera kan läsa dem samtidigt. Tyvärr finns ännu ingen möjlighet för biblioteket att köpa e-böcker från de stora svenska kursboksförlagen. Vi kan heller inte köpa den typ av e-böcker som kan köpas av privatpersoner.

De böcker som inte kan köpas som e-böcker köps i tryckta exemplar. Vi köper då alltid ett exemplar som placeras i vår samling för kursböcker (karta öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Böckerna i kursbokssamlingen kan lånas i 7 dagar. Oftast köper vi också ytterligare exemplar som får 14 dagars lånetid.

En förutsättning för att biblioteket ska kunna införskaffa kurslitteraturen inför kursstart är att kursplan med aktuell litteraturlista registrerats i tid.

Kontakta biblioteket för komplettering under pågående termin.

Talböcker

Studenter med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text har rätt att få tillgång till kurslitteratur som talbok. Kontakta biblioteket för att få tillgång till talböcker.