Search toggle

Exempel på referenser och citering i text

Följande referensexempel följer 6:e upplagan av American Psychological Associations (APA) stilguide:

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. uppl.). Washington, DC: American Psychological Association.

Innehåll

Böcker (inklusive kapitel i bok)
Artiklar
Rapporter (forskningsrapporter, myndighetsrapporter m.m.)
Avhandlingar och uppsatser
Offentligt tryck (utredningar, lagar, författningar, motioner, propositioner, domar, läroplaner)
Konferenstryck
Referensmaterial (uppslagsverk och lexikon, inkl. FASS.se)
Webbplatser
Sociala medier (bloggar, Facebook, Twitter)
Audiovisuell media (filmer, video, strömmande media (YouTube, Vimeo m.m.), tv-serier, poddsändningar, musikinspelningar)
Patent
Standarder
Opublicerade och informellt publicerade manuskript
Personlig kommunikation (intervjuer, föreläsningar m.m.)
Tabeller och diagram (inkl. diagram, kartor m.m.)
Bilder
Övrigt (datatabeller, programvaror, PowerPoint-presentationer, mobilapplikationer (appar), föreläsningsanteckningar, broschyrer)
Utebliven information (när viss information saknas)

Källor med samma författare och samma år alfabetiseras efter titeln. Se vidare här.

Böcker

Bok 

Format:

Författare, A. A. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

Om man ska följa APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten.

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet, men gör detta konsekvent vid dessa tillfällen. Om du skriver på engelska följer du APA strikt i detta avseende! 

Exempel:
Sävenstedt, S., Zingmark, K., & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: Teknik, etik och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.

Lista på tvåställiga förkortningar för USA:s stater.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källhänvisning i löpande text

1 - 5 författare:

 • Enligt en tidigare undersökning (Persson, 2006) framkommer...
 • Persson (2006) anger att...
 • 2006 utkom Perssons studie av…

Om man har två författare anger man inte komma innan &-tecknet i citeringen i löpande text:

 • (Smith & Jones, 2017)

Om man har tre eller fler författare anger man komma innan &-tecknet i citeringen i löpande text:

 • (Sävenstedt, Zingmark, & Sävenstedt, 2007)

Vid 6 eller fler författare anges den första följt av et al.:

 • (Davenport et al., 2011)

Se vidare här för citering i löpande text.

Bok i ny upplaga

Format:
Författare, A. A., & Författare, B. B. (utgivningsår). Titel (upplaga). Utgivningsort, Land [eller stat]: Utgivare.

Exempel:
Carr, I., & Kidner, R. (2003). Statutes and conventions on international trade law (4. uppl.). London, England: Cavendish.

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Persson, 2006) framkommer...

Bok i översättning

Format:
Författare, A. A., & Författare, B. B. (utgivningsår). Titel (A. A. Översättare, Övers.). Utgivningsort, Land [eller stat]: Utgivare.

Exempel:
Laplace, P. S. (1902). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Övers.). London, England: John Wiley & Sons.

Bok med redaktör

Format:
Författare, A. A., & Författare, B. B. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, Land [eller stat]: Utgivare.

Exempel:
Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006). News from the interview society. Göteborg, Sverige: Nordicom.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Ekström, Kroon, & Nylund, 2006).

Se vidare här för citering i löpande text.

Kapitel i bok

Format:
Författare, A. A., & Författare, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I A. A. Redaktör (Red.), Titel på bok (s. XX-XX).Utgivningsort, Land [eller stat]: Utgivare.

Exempel:
Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. I E. Townsend (Red.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (Rev. uppl., s. 29-56). Ottowa, Canada: Canadian Association of Occupational Therapists.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Trost, 2003)
 • (Law, Polatajko, Baptiste, & Townsend, 2002)
  Anmärkning: Ange författaren till kapitlet, inte redaktören till boken. Poängen är att man enkelt ska kunna hitta hela referensen i referenslistan enligt uppslaget.

Se vidare här för citering i löpande text.

Bok med organisation som författare

Byggforskningsrådet. (2000). Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel från 16 kommuner. Stockholm, Sverige: Byggforskningsrådet.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Byggforskningsrådet, 2000)

Se vidare här för citering i löpande text.

Bok i elektronisk version (e-böcker)

Ange via vilken databas eller webbplats som boken återfinns. Om URL:en leder till information om hur man kan komma åt boken ange "Tillgänglig via". Om URL:en leder till själva boken anges "Hämtad från". Om det är en fritt tillgänglig bok, ange den direkta webbadressen. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad. Om årtal inte är tillgängligt anges istället u.å. (= utan årtal).

Mackay, C. (u.å.). Howling at the moon. Tillgänglig via http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=296

Delamont, S. (2003). Feminist sociology. London, England: Sage Publications. Hämtad från Ebrary.

Environment and Regional Trade Agreements. (2007). Hämtad från SourceOECD.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Delamont, 2003)
 • (Environment and Regional Trade Agreements, 2007)
 • (Mackay, u.å.)

Se vidare här för citering i löpande text.

Kapitel i e-bok

Konstrueras i likhet med kapitel i tryckt bok (ovan) med information om varifrån man hämtat kapitlet.

Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. I W.A. White & S.E. Jelliffe (red.), The modern treatment of nervous and mental diseases (Vol. 1, s. 287-330). Hämtad från PsycBooks.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Mitchell, 1913)

Se vidare här för citering i löpande text.

Artiklar

Format:
Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (utgivningsår). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor.

Observera att tidskriftens titel och volymnummer är kursiverade men inte tidskriftsnumret.

Exempel:
Bell, V. (2005). On the critique of secular ethics: An essay with Flannery O´Connor and Hannah Arendt. Theory, Culture & Society, 22(2), 1-27.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Bell, 2005)

Artikel med DOI

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http):

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs ovanstående referens på följande sätt:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Läs vidare i APA Style Blog: http://blog.apastyle.org/apastyle/digital-object-identifier-doi/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källhänvisning i löpande text:

 • (Herbst-Damm & Kulik, 2005)

Se vidare här för citering i löpande text.

Tidskriftsartikel, löpande paginering

Vissa tidskrifter använder sig inte av nummer utan enbart av år, volym och så kallad löpande paginering. Detta innebär att det första häftet av en ny volym av tidskriften börjar att numrera sidorna från sidan 1 och framåt medan efterföljande häften fortsätter numreringen från det tidigare häftet:

Format:
Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (utgivningsår). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym, sidor.

Observera att tidskriftens titel och volymnummer är kursiverade.

Exempel:
Blitz, C. L., & Mechanic, D. (2006). Faciliatiors and barriers to employment among individuals with psychiatric disabilities: A job coach perspective. Work, 26, 407-419.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Blitz & Mechanic, 2006)

Se vidare här för citering i löpande text.

Tidskriftsartikel med fler än sju författare

Om en artikel har upp till sju författare skrivs alla dessa ut i referenslistan. Har artikeln fler än sju författare skrivs de första sex författarna ut, följt av uteslutningstecken (tre punkter) och därefter den sist angivna författaren:

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Health Psychology, 24, 225-229.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Gilbert et al., 2004)

Se vidare här för citering i löpande text.

Preprints / Prepublicerad artikel

För artiklar som publicerats online innan de getts ut i tryckt form anges förslagsvis "Prepublicering online". Artiklar som accepterats för publicering kan ibland finnas som prepublikationer i databaser och på författarnas personliga webbplatser. För dessa anges "under utgivning" samt datum för åtkomst. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Prepublicering online. doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141

Briscoe, R. (under utgivning). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research. Hämtad från http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • (Von Lederbur, 2007)
 • (Briscoe, under utgivning)

Se vidare här för citering i löpande text.

Dagstidningsartikel

Var noga med att ange år, dag och månad. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Löfgren, P. (2008, 5 maj). Diktaturen som kom in från kylan. DN.se. Hämtad från http://www.dn.se

Källhänvisning i löpande text:

 • (Löfgren, 2008)

Dagstidningsartikel, med författare, paginering per del

Författare, A. A. (utgivningsår, datum). Artikelns titel. Dagstidningens titel, sidor.

Anderberg, T. (2007, 5 juli). Tonsättare intill randen av kaos. Dagens Nyheter, s. Kultur4-5.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Anderberg, 2007)

Dagstidningsartikel, utan författare, löpande paginering

Artikelns titel. (utgivningsår, datum). Dagstidningens titel, sidor.

Vågkraftsprojekt visar potential. (2007, 5 juli). Jönköpings-Posten, s. 11.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Vågkraftsprojekt visar potential, 2007)

Förkorta artikeltiteln om den är för lång och sätt titeln inom citattecken:

 • ("Vågkraftsprojekt", 2007)

Se vidare här för citering i löpande text.

Rapporter (forsknings- och myndighetsrapporter)

Anges på samma sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finnes. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten.

Forskningrapport i tryckt form

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogbruk eller narkotikamissbruk?: unga och narkotika i självrepresentationer och pressbilder (SoRAD Forskningsrapport nr. 27). Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Fondén & Sato, 2005)

Se vidare här för citering i löpande text.

Forskningrapport i elektronisk form

Ort behöver inte anges när länk till fulltexten finns. Ange däremot utgivaren (organisationens namn) som en del av hämtningsinformationen. Enligt APA ska URL:en vara olänkad:

Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Hämtad från Research on Poverty Alleviations webbplats: http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf

 • (Kessy & Urio, 2006)

Rapporter från myndigheter och andra organisationer

Om rapporten är utgiven i en organisations namn (organisation som författare) anges denna som författare. Organisationens namn behöver då inte anges i hämtningsinformationen:

American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Hämtad från  http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html

Om rapporten ingår i en serie kan man ange detta om den informationen finns:

Skolverket. (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017 (Rapport 455). Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786 

Källhänvisning i löpande text:

 • (American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls, 2007)
 • (Skolverket, 2017)

Se vidare här för citering i löpande text.

Avhandlingar och uppsatser

Avhandlingar och uppsatser skrivs ungefär på samma sätt som böcker men med tillägg av publikationstypsinformation. Länkinformation kan läggas till i vanlig ordning.

Avhandling

Inkluderar doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.  

Format:
Författare, A. A. (utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (Doktorsavhandling, Universitet, Institution).

Holm, H. (2010). Knowledge as action: An anthropological study of Attac Sweden (Doktorsavhandling, Lund University, Department of Sociology).

Magnusson Klint, A.-G. (2009). Sagans möjligheter och mening: En pedagogisk analys (Licentiatuppsats, Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen).

Harnett, T. (2010). The trivial matters: Everyday power in Swedish elder care (Doktorsavhandling (sammanläggning), Hälsohögskolan i Jönköping, Institutet för gerontologi). Hämtad från http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:300847/FULLTEXT01

Uppsats

Inkluderar många olika slags uppsatser, som kandidat- och magisteruppsatser med mera. Skriv den uppsatstyp som står på uppsatsen. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad. 

Författare, A. A. (utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Kandidatuppsats, Universitet, Institution.

Savarani, S., & Wahlen, Y. (2011). Går styrningen som på räls eller har den spårat ur?: En fallstudie inom Trafikverket. Magisteruppsats, Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen. Hämtad från http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27917/1/gupea_2077_27917_1.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • (Savarani & Wahlen, 2011)

Se vidare här för citering i löpande text.

Offentligt tryck

SOU och Ds, läroplaner, riksdagstryck, lagar, författningar

Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck baseras på en amerikansk praxis baseras nedanstående exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt rättsligt material och material från Sveriges riksdag och regering. 

SOU och Ds

SOU och Ds är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement. De har etablerade publikationsbeteckningar som man  använder och som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben:

SOU 2017:43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/

Ds 2015:43. Sveriges företagande och konkurrenskraft - internationell jämförelse. Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2015/10/ds-201543/

I de fall de är lite äldre och inte finns i elektronisk form bör man ange utgivningsort och utgivare (förlag):

SOU 1979:16. Ökad sysselsättning - finansiella effekter i offentliga sektorn: rapport till Sysselsättningsutredningen. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl.

Ds 1992:89. Ett reformerat pensionssystem: bakgrund, principer och skiss: promemoria. Stockholm: Allmänna förl.

Källhänvisning i löpande text (exempel utifrån referensalternativen ovan):

 • (SOU 2017:43)
 • (Ds 2015:43)

Se vidare här för citering i löpande text.

Riksdagstryck (propositioner, motioner)

Det är vedertaget att använda den standardiserade beteckningen för riksdagstryckets olika publikationer. Om man har flera referenser av samma typ listar man dessa i referenslistan i kronologisk ordning. Man hittar riksdagstrycket enklast via Riksdagens webbplats:

Propositioner och motioner hämtade från nätet:

Prop. 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/tillsyn-over-hundar-och-katter_GU03126

Källhänvisning i löpande text:

 • (Prop. 2006/07:126)

Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till kunskaper. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/elevers-ratt-till-kunskaper_GZ02Ub467

Källhänvisning i löpande text:

 • (Motion 2011/12:Ub467)

Se vidare här för citering i löpande text.

Lagar, författningar

I vissa avseenden skiljer sig hanterandet av juridiskt material från andra typer av material. I dessa fall utgår APA ifrån The Bluebook: A Uniform System of Citation (17. uppl.). (2000). Cambridge, MA: Harvard Law Review Association. Regeln är att man utanför USA utgår från det egna landets praxis vad gäller referenser till lagar och författningar.

Enligt juridisk tradition brukar referenser till svenska lagar och förordningar inte tas med i referenslistan. Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man inte nödvändigtvis skriver för en strikt juridisk läsekrets, kan de tas med i referenslistan.

I referenslistan:

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

Källhänvisning i löpande text (enligt Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag), som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav):

 • Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man ...

I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§". Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv.    

 • I 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att försäkringsföretag "ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte längre uppfyller lämplighetskraven".

Se vidare här för citering i löpande text.

Domar

Enligt juridisk praxis brukar referenser till domslut i rättsfall inte tas med i referenslistan. Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man inte nödvändigtvis skriver för en strikt juridisk läsekrets, kan de tas med i referenslistan även om referensen egentligen inte innehåller någon ytterligare information. Då det kan finnas vissa varianter i denna praxis ska nedanstående exempel ses som förslag på hur man kan utforma referenserna. 

Exemplena nedan utgår från svensk praxis utifrån domslut i de olika rättsinstanserna. Målen kan dels vara beskrivna i publicerad form i t ex Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) eller Regeringsrättensårsbok (RÅ), dels i opublicerad form i databasen Karnov (exempelvis Högsta domstolen mål nr B 1049/17). I det senare fallet bör meddelandedatumet vara med.   

Högsta domstolen

I referenslistan:

NJA 2012 s. 22

Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14

Källhänvisning i löpande text:

 • (NJA 2012 s. 22)
 • (Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Om man använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan man utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta domstolen (mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

I referenslistan:

RÅ 2009 ref. 56

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14

Källhänvisning i löpande text:

 • (RÅ 2009 ref. 56)
 • (Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)

Om man använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan man utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)

Kammar- och förvaltningsrätterna

I referenslistan:

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12292-16 dom 2016-12-30

Källhänvisning i löpande text:

 • (Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)
 • (Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12292-16 dom 2016-12-30)

Om man använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan man utelämna denna i själva citeringen:

 • Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)
 • Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 12292-16 dom 2016-12-30)

Läroplaner

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm: Skolverket.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Skolverket, 2011)

Se vidare här för citering i löpande text.

Konferenstryck

Konferensbidrag

Lambertz, G. (2004). "Honour killing" and their export to the west. I E. Modvar & P. Lødrup (Red.), World Conference of the International Society of Family Law: Family life and human rights (s. 417-426). Oslo: Gyldendal.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Lambertz, 2004)

Se vidare här för citering i löpande text.

Konferenspublikation (regelbundet publicerad)

Williams, R.W., & Goldowitz, D. (1992). Structure of clonal and polyclonal cell arrays in chimeric mouse retina. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1184-1188.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Williams & Goldowitz, 1992)

Se vidare här för citering i löpande text.

Konferensbidrag i elektronisk form

Kadav, A., & Swift, M. M. (2008). Live migration of direct-access devices. Paper presented at the First Workshop on I/O Virtualization, San Diego, CA. Hämtad från http://www.usenix.org/events/wiov08/tech/full_papers/kadav/kadav.pdf

Om konferensbidraget i elektronisk form härrör från en konferenspublikation som publiceras  regelbundet (i likhet med en tidskrift) kan man lägga till DOI-numret (Digital Object Identifier):

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

Om konferensbidraget har hämtats från en databas som inte är öppet tillgänglig för alla bör man inte ange en direktlänk till dokumentet. I exemplet nedan är det hämtat från databasen ERIC:

Kamii, C. (1995). Why is the use of a ruler so hard? Paper presented at the Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Columbus, OH. Hämtat från databasen ERIC. (ERIC No. ED389558)

Källhänvisning i löpande text:

 • (Kadav & Swift, 2008)

Se vidare här för citering i löpande text.

Referensmaterial (uppslagsverk och lexikon)

Om ett uppslag saknar författare placeras titeln på uppslagsordet i författarposition.

För webbaserade referenspublikationer anges datum för åtkomst eftersom det kan vara oklart om och när förändringar har gjorts. Länka till hem- eller startsidan för referensverket.

Uppslagsverk

Ett referensverk med tydligt angiven redaktör(er):

VandenBos, G. R. (Red.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

Nya upplagor och uppgift om verket består av flera volymer anges:

Taparia, N. (Red.). (2000). Columbia encyclopedia (2. uppl., Vol. 1-45). Chicago, IL: Columbia Press.

Källhänvisning i löpande text:

 • (VandenBos, 2007)

Se vidare här för citering i löpande text.

Uppslagsverk eller lexikon på nätet med författare

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk har en eller flera författare bör dessa anges i referensen. Lägg till webbadress om sådan finns. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad. I första exemplet är året då artikeln var skriven inte angivet på webbplatsen och man skriver då u.å (=utan årtal). Då uppslagsdelen till Nationalencyklopedin är avgiftsbelagd räcker det med att ange webbadressen till uppslagsverket. I det andra exemplet finns det både redaktör och år angivet på webbplatsen.

Swahn, J.-Ö. (u.å.). Semla. I Nationalencyklopedin. Hämtad 27 januari 2015 från http://www.ne.se

Graham, G. (2010). Behaviorism. I E. N. Zalta (Red.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2010 ed.). Hämtad 27 januari 2005 från http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

Källhänvisning i löpande text:

 • (Swahn, u.å.)
 • (Graham, 2005)

Se vidare här för citering i löpande text.

Uppslagsverk eller lexikon utan författare

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk eller lexikon inte har någon författare anger man uppslagsordet. Lägg till webbadress om sådan finns. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad. Se här om hur man refererar till en sådan referens i själva texten.

Hälsa. (1992). I Nationalencyklopedin (Band 9, s. 252). Höganäs: Bra Böcker.

Behaviourism. (1986). I The new Encyclopædia Britannica (uppl. 15).

Hypokondri. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 27 januari, från http://www.ne.se/

Nursing process. (2008). I A dictionary of nursing. Hämtad 25 april 2008, från http://www.oxfordreference.com

Alvedon (2010). I FASS.se. Hämtad 25 februari 2014, från http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19581115000027&DocTypeID=3&UserTypeID=0

Om inget år kan anges skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes:

Heuristic. (u.å.). I Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.). Hämtad från http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

Källhänvisning i löpande text:

 • (Hälsa, 1992)
 • (Alvedon, 2010)
 • (Heuristics, u.å.)

Se vidare här för citering i löpande text.

Wikipedia

Då Wikipedia-artiklar ofta är av osäkert datum bör u.å (=utan årtal) skrivas ut samtidigt som man anger hämtningsdatum. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Pancreas. (u.å.). I Wikipedia. Hämtad 12 februari 2008, från  http://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas

Källhänvisning i löpande text:

 • (Pancreas, u.å.)

Se vidare här för citering i löpande text.

Webbplatser

Finns det en författare till webbsidan skall denna anges. Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år. Då webbsidor kan redigeras med tiden är det viktigt att ange hämtningsdatum. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

World Trade Organization. (2012). About the WTO - a statement by the Director-General. Hämtad 3 januari 2012, från http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm

Nicholson, J. (u.å.). APA writing style assistance and grammar pearls. Hämtad 16 februari 2009, från http://userwww.sfsu.edu/~jnichols/APA-Style.htm

Källhänvisning i löpande text:

 • (World Trade Organization, 2012)
 • (Nicholson, u.å.)

Se vidare här för citering i löpande text.

Sociala medier

Referenser till vissa sociala medier, som Facebook- och Twitter-inlägg, är inte med i APA:s stilguide men förslag på hur man kan konstruera sådana presenteras nedan. Sociala medier, som bland annat inkluderar bloggar, Facebook och Twitter, är heller inte alltid arkiverade som andra källor. Det är därför en bra idé att självarkivera dem genom att skriva ut dem eller spara dem digitalt om de ska användas i ett arbete. Kom ihåg att det viktigaste är att vara tydlig och att källorna ska kunna vara möjliga att komma åt.

 • Om en författare till ett blogg-, Facebook- eller Twitter-inlägg använder sitt eget namn behandlas detta som i vanliga referenser, nämligen efternamn, komma, följt av förnamnsinitialer.
 • Om författaren använder ett antaget namn, ett deskriptivt namn på ett intresseområde eller namn på en organisation, tidskrift eller produkt etc., används detta i den form det står.
 • Använd den första meningen av inlägget eller, om meningen är väldigt lång, en förkortning av den.
 • Titlar på inlägg skall inte vara kursiverade.
 • Lägg till en dokumentbeskrivning inom hakparenteser.
 • Skriv ut den fullständiga länken vilken kan fås, speciellt när det gäller Facebook- och Twitter-inlägg, genom att klicka på datum och tid-markeringen under inlägget (på samma rad som man hittar valen like, comment och share), eller högerklicka på markeringen och välj Copy link location.

Bloggpost och bloggkommentar

Skriv författarnamn eller antagna namn (nicknames), följt av år, dag och månad. Ange också dokumenttyp inom hakparenteser. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Rosenhouse, J. (2011, 17 december). What is scientism? [bloggpost]. Hämtad från http://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/what_is_scientism.php  

I den följande kommentaren används ett antaget namn:

Owlmirror. (2011, 26 december). Re: What is scientism? [bloggpost]. Hämtad från http://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/what_is_scientism.php

Källhänvisning i löpande text:

 • (Rosenhouse, 2011, 17 december)
 • (Owlmirror, 2011, 26 december)

Se vidare här för citering i löpande text.

Facebook, öppna sidor

APA:s stilguide ger ännu inte några exempel på hur man refererar till Facebook- (eller Twitter-) inlägg. Så under tiden, innan APA har kommit ut med några riktlinjer kring detta, presenteras nedan några förslag på hur man kan konstruera sådana referenser. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad. Exemplen är delvis tagna från APA Style Blog.

Obama, B. (2011, 31 december). President Obama and First Lady Michelle Obama wish you a merry Christmas... [Facebook-inlägg] . Hämtad från http://www.facebook.com/barackobama/posts/219004581513098

Källhänvisning i löpande text:

 • (Obama, 2011, 31 december)

Se vidare här för citering i löpande text.

Facebook, privata sidor

Facebook-sidor som är privata och inte åtkomliga för alla bör behandlas som personlig kommunikation och enbart citeras i den löpande texten.

Twitter

Konstruera referenser till Twitter-inlägg på samma sätt som Facebook-inlägg (se ovan). Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

ScienceNewsOrg. (2011, 2 januari). Help on schoolwork in the New Year: use the rich archives of science journalism found on Science News for Kids. http://ow.ly/8fISp [Twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/#!/ScienceNewsOrg/status/153882443680714753

Källhänvisning i löpande text:

 • (ScienceNewsOrg, 2011, 2 januari)

Se vidare här för citering i löpande text.

Audiovisuell media

Audiovisuell media inbegriper filmer, ljud- och TV-sändningar, poddsändningar, statiska objekt som kartor, konstverk och fotografier. Nedan är några exempel.

Film

Använd beskrivning för huvuduppslag som producent och/eller regissör.

Format:
Producent, A. A. (Producent), & Regissör, B. B. (Regissör). (År). Filmens titel [Film]. Utgivningsland: Namn på filmstudio.

Exempel:
Grazer, B. (Producent), & Howard, R. (Regissör). (2001). A beautiful mind [Film]. USA: Universal Studios.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Grazer & Howard, 2001)

Se vidare här för citering i löpande text.

Video

Detta inbegriper till exempel instruktions- och undervisningsfilmer. Använd beskrivning för huvuduppslag, exempelvis producent. En producent kan även utgöras av en institution. Om ett verk är tillgängligt på en webbsida anges länken till denna. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

Format:
Producent (Producent). (År). Titel på verket [Medium, exempelvis DVD, videokassett etc.]. Tillgänglig från länk.

American Psychological Association (Producent). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Tillgänglig från http://www.apa.org/videos/

Källhänvisning i löpande text:

 • (American Psychological Association, 2000)

Se vidare här för citering i löpande text.

Strömmande video (exempelvis YouTube, Vimeo)

Formatet för YouTube- och Vimeoklipp och annan liknande strömmande media följer den vanliga ordningen. Huvuduppslaget kan vara ett eller flera personnamn, en organisation/företag eller påhittade namn:

Efternamn, A. A. (År, datum). Namn på klippet i kursiverad stil [Medium]. Hämtad från http://länknamn

Vallberg Roth, A.-C. (2014, 28 februari). Bedömning och dokumentation i förskola - stöd för kritisk reflektion [Video]. Hämtad från https://vimeo.com/87836063

Källhänvisning i löpande text:

 • (Vallberg Roth, 2014)

År och datum är uppladningsdatum och på YouTube finns det angivet under klippet. På Vimeo håller man markören över det ungefärliga datumet (t ex "2 years ago") under klippet varvid det exakta året och datumet visar sig.

Nyhetssändning

Huvuduppslaget i fallet med nyhetssändningar upplagda på nätet är titeln på själva inslaget, kursiverat, följt av mediebeskrivning ([Video]) och därefter, i likhet med dagstidningsartiklar, år och datum för publicering. Avslutas med länk:

Titel på inslag [Medium]. (Datum). Hämtad från http://länknamn

Praliner av kroppsfett blev examensarbete [Video]. (2016, 19 maj). Hämtad från http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/praliner-av-kroppsfett-blev-examensarbete

I källhänvisningen i löpande text kan man förkorta titeln och man anger denna inom citattecken:

 • ("Praliner av kroppsfett", 2016)

Se vidare här för citering i löpande text.

Enstaka avsnitt från TV-serie

Huvuduppslag konstrueras i likhet med film (se ovan). Använd beskrivningar som manusförfattare och regissör. Referensen som helhet konstrueras som ett kapitel i bok. Använd passande beskrivning inom hakparenteser.

Format:
Författare, A. A. (Manusförfattare), & Regissör, B. B. (Regissör). (År). Titel på avsnitt [TV-serieavsnitt]. I A. Producent (Exekutiv producent), Namn på TV-serie. Ort: TV- eller mediebolagsnamn.

Exempel:
Egan, D. (Manusförfattare), & Alexander, J. (Regissör). (2005). Failure to communicate [TV-serieavsnitt]. I D. Shore (Exekutiv producent), House. New York, NY: Fox Broadcasting.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Egan & Alexander, 2005)

Se vidare här för citering i löpande text.

Poddsändning

Som huvuduppslag anges producent. Ange år, dag och månad). Använd lämplig beskrivning inom hakparenteser, exempelvis poddsändning eller podcast. Ange länk till till webbsida. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

Format:
Producent, A. A. (Producent). (År, dag och månad). Titel på poddsändning [Medium]. Hämtad från http:// ...

Exempel:
Van Nuys, D. (Producent). (2007, 19 december). Shrink rap radio [Poddsändning]. Hämtad från http://www.shrinkrapradion.com/

Källhänvisning i löpande text:

 • (Van Nuys, 2007, 19 december)

Se vidare här för citering i löpande text.

Musikinspelning, enstaka låt

Ange upphov till den/de som har skrivit musikstycket och inte den som framför det. Om en annan artist har spelat in stycket anges detta inom hakparenteser. Om inspelningsdatumet är annat än copyrightåret skrivs detta inom parentes sist. Referensen konstrueras i likhet med kapitel i bok (se ovan).

Format:
Upphov, A. (Copyrightår). Sångtitel [Inspelad av A. A. Artist om annan än upphovet]. Från Skivtitel [Medium, exempelvis CD, LP, kassett, MP3 etc.]. Ort: Skivmärke. (Inspelningsår om annat än copyrightåret)

Exempel:
Låtskrivare och artist är samma person:

Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. Från Watershed [CD]. New York, NY: Nonesuch Records.

Låtskrivare och framförande artist är olika personer:

Jagger, M., & Richards, K. (1969). Gimme shelter [Inspelad av P. Smith]. Från Twelve [CD]. New York, NY: Columbia. (2007)

Källhänvisning i löpande text:

 • (Lang, 2008)
 • (Jagger & Richards, 1969)

Se vidare här för citering i löpande text.

Musikinspelning, hel skiva

I den senaste av APA:s stilmanualer finns inte denna typ av referens med. Men efter vad APA själva har meddelat kan en sådan referens konstrueras på följande sätt.

Format:
Artist. (Copyrightår). Skivtitel. [Medium, exempelvis CD, LP, kassett, MP3 etc.]. Ort: Skivmärke. (Inspelningsår om annat än copyrightåret)

Exempel:
I detta fall handlar det om ett gruppnamn som alltså skall behandlas i sin fullt utskrivna form. Då det i nedanstående fall handlar om en CD-utgåva av en tidigare inspelning:

Pink Floyd. (1987). The wall. [CD]. New York, NY: Sony/Columbia. (Ursprungligt verk utgivet 1979)

Källhänvisning i löpande text:

 • (Pink Floyd, 1987)

Se vidare här för citering i löpande text.

Opublicerade och informellt publicerade manuskript

Hit hör artiklar som är under arbete, har blivit inlämnade för publicering eller texter som är färdiga men inte blivit inskickade för publicering. Denna kategori inbegriper även arbeten som inte har blivit formellt publicerade men är åtkomliga på personliga eller institutionella webbplatser. Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

Format:
Författare, A. A. (utgivningsår). Titel. Opublicerat manuskript [alternativt "Manuskript inlämnat för publikation" eller "Manuskript under arbete" etc.]. Hämtat från http:// ...

Exempel:
Limberg, L. (2008). Bibliotek och lärande: en het kombination. Opublicerat manuskript. Hämtat från http://grupper.bf.dk/bibundervis/artikler/Bibliotek-och-laerande.doc

Källhänvisning i löpande text:

 • (Limberg, 2008)

Se vidare här för citering i löpande text.

Opublicerat manuskript med universitetsanknytning

Det är bra att ange en universitetsanknytning då detta framgår i dokumentet. Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet.

Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives. Opublicerat manuskript, Department of Psychology, University of British Colombia, Vancouver, Canada.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Blackwell & Conrod, 2003)

Se vidare här för citering i löpande text.

Manuskript under arbete eller inlämnade för publikation

Om man inte känner till årtalet anger man u.å. (= utan årtal) inom parentes istället. Webbadress anges om dokumentet är hämtat från nätet.

Smith, J. (u.å.). Lorem ipsum dolor sit amet. Manuskript under arbete.

Dahlqvist, J. (2007). The market newness of new ventures. Manuskript inlämnat för publicering.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Smith, u.å.)
 • (Dahlqvist, 2007)

Se vidare här för citering i löpande text.

Tabeller och figurer

APA-manualen skiljer mellan tabeller och övriga figurer. Övriga figurer kan bestå av diagram, kartor, illustrationer av processer och dylikt, fotografier m.m. Följande bör man tänka på när man använder tabeller och illustrationer:

 • Tabellen/figuren ska vara numrerad (tabell 1.1 exempelvis)
 • Tabeller ska vara rubriksatta medan figurer inte behöver vara det (se exempel nedan)
 • Tabellen/figuren ska ha en underskrift som anger upphov om man hämtat den från annan källa
 • Tabellen/figuren kan också ha en förklarande text

Exempel på egenskapad tabell med tabellnumrering, rubrik samt undertext:


Exempel (konstruerat) på tabell med rubrik tagen från annan källa (tidskriftsartikel):Exempel på tabell med rubrik, tagen från annan källa (bok):Exempel på egenskapat diagram (figurer behöver ingen rubrik):Bilder

APA-manualen innehåller inga specifika regler för hur man citerar och skriver referenser till bilder, som kan bestå av teckningar, målningar, skulpturer, konstnärliga fotografier, installationer, bilder på installationer och dylikt. Men man kan konstruera referenser till dessa genom att bygga på de grundläggande reglerna för APA-referenser. Tänk dock på att vara tydlig och konsekvent. Läsaren måste kunna identifiera källan. Följande exempel är en tolkning av APA-manualens generella regler.

Målningar och fotografier bör innehålla konstnärens/fotografens namn, året då målningen skapades, mediuminformation och källan man hämtat bilden ifrån. Detta kan vara en tryckt eller elektronisk källa. Exemplena nedan är alltså inte standardiserade exempel, andra APA-guider på nätet kan ge andra typer av exempel:

Exempel på referens till konstverk som man har studerat på plats:
Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Oslo: Munchmuseet.

Exempel på referens till reproducerad målning i tryckt källa (påhittad källa):
Nilsson, O., & Fransson, B. (2012). Norsk konst genom tiderna. Stockholm: Norstedt

Exempel på referens till reproducerad målning hittad på nätet:
Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Hämtad 14 mars 2014, från http://www.edvard-munch.com/Paintings/anxiety/scream_3.jpg

Exempel på referens till bild utan upphov hittad på nätet:
Radiating ripples [fotografi]. (2006). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.bergoiata.org/fe/divers28/10.htm

Exempel på referens till bild utan upphov och år hittad på nätet:
[Fotografi på giraff, utan titel]. (u.å.). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.birminghamzoo.com/animals/

 

Källhänvisning i löpande text

Om man enbart hänvisar till bilden i löpande text behandlar man källhänvisningen som vanligt och refererar till den så som den är ordnad i referenslistan (exempel):

 • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Munch, 1893).
 • Giraffens blick är inte att leka med (Fotografi på giraff, utan titel, u.å.)

Om bilden är tagen från tryckt källa bör man hänvisa till boken från vilken bilden är tagen:

 • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Nilsson & Fransson, 2012, s. 63)

Om man infogar bilden i texten ska man också ange källan under bilden. Notera också att man under bilden anger fullständiga uppgifter. Viktigt är också att du måste be om lov att få använda bilden (kontakta förlag eller upphovspersoner). Det finns dock bilder av olika slag som t ex har en Creative Commons- eller Wikimedia Commons-licens.

Exempel på bild hämtad från tryckt källa (påhittat exempel):

I referenslistan anges referensen till källan från vilken du har tagit bilden:
Nilsson, O. & Fransson, B. (2012). Norsk konst genom tiderna. Stockholm: Norstedt.

Samma bild hämtad från nätet (Wikimedia Commons):

Patent

Som upphov uppges uppfinnarna bakom patentet. Patentets publiceringsår (issue date eller publication date) anges, inte registreringsdatumet (filing date). Om man hämtat patentet från en databas anges denna.

Format:
Uppfinnaren. (Publiceringsår). Patentnummer. Hämtat från Databasnamnet.

Exempel:
Appleman, B. (2013). US20130091434 A1. Hämtat från Google Patents.

Källhänvisning i löpande text:

Obs! Enligt Publication manual of the American Psychological Association (6. uppl., s. 224) ska citeringen i den löpande texten ange patentnumret, inte upphovet:

 • (US20130091434 A1, 2013)

Se vidare här för citering i löpande text.

Standarder

Som upphov uppges standardiseringsorganisationen i utskriven form. Utgivaren är ofta samma som upphovet.

Format: Upphov. (år). Standardens nummer: Titel på standarden (standardens nummer). Utgivningsort: Utgivare.

Exempel:

Tryckta:

British Standards Institute. (2002). BS EN ISO 11623: Transportable gas cylinders: periodic inspection and testing of composite gas cylinders. London, England: BSI.

Digitala:

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018). Hämtad från http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787

Övrigt

Datatabell

Ange dataleverantören och år och skriv tabellens namn kursiv stil. Skriv en lämplig filbeskrivning inom hakparenteser. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [Datafil]. Hämtad från http://pewhispanic.org/datasets/

Källhänvisning i löpande text:

 • (Pew Hispanic Center, 2004)

Se vidare här för citering i löpande text.

Programvara

Observera att man inte behöver ange referenser till standardprogramvaror och programmeringsspråk som t ex Windows Excel och Word, Java, Adobe Photoshop eller SPSS. Skriv beskrivning inom hakparenteser. Ange även ort och programvaruproducent. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Miller, M. E. (1993). The interactive tester (Version 4.0) [Computer software]. Westminster, CA: Psytek Services.

Om programvaron finns tillgänglig på nätet, ange URL:en istället för ort och programvaruproducent:

St. James, J., Schneider, W. & Eschman, A. (2003). PsychMate Student Guide (Version 2.0) [Software]. Tillgänglig via Software Tools: http://www.pstnet.com/products/PsychMate/default.htm

Källhänvisning i löpande text:

 • (Miller, 1993)
 • (St. James, Schneider, & Eschman, 2003)

Se vidare här för citering i löpande text.

Mobilapplikationer (appar)

Ange upphovet, med vilket menas en person eller ett företagsnamn som är skaparen av appen, följt av år, namn på appen, versionsnummer, beskrivning av formen samt webbadressen till den tjänst varifrån du har laddat ned appen. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Upphov, A. A. (år). Namn på appen (Versionsnummer) [Beskrivning av form]. Hämtad från http://xxx

Skyscape. (2013). Skyscape Medical Resources (Version 1.17.42) [Mobilapplikation]. Hämtad från http://itunes.apple.com

Anmärkning: Android-appar bör ha en liknande adress: https://play.google.com/store/apps

Källhänvisning i löpande text:

 • (Skyscape, 2013)

Se vidare här för citering i löpande text.

PowerPoint-presentation

Ange typ av presentation inom hakparenteser. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

Gunnarsson, D. (2011). Introduction to business creation [PowerPoint-presentation]. Hämtad 1 november 2011, från Högskolebiblioteket i Jönköping: http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/159/284847/Intro_Bus_creation_11.pps

Källhänvisning i löpande text:

 • (Gunnarsson, 2011)

Se vidare här för citering i löpande text.

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar tillhör kategorin personlig kommunikation och inkluderas inte i referenslistan.

Broschyr

Anges med författare eller organisationnamn och titel samt med en lämplig publikationstypsbeskrivning inom hakparenteser - exempelvis Broschyr eller Faktablad. Om inget år kan anges använder man förkortningen u.å. (=utan årtal). Om publikationen finns i elektronisk form anges adressen. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad:

Organisationsnamn eller författarnamn. (utgivningsår). Titel [Broschyr].

Högskolebiblioteket i Jönköping. (2011). Högskolebiblioteket: Så här kommer du igång! [Broschyr].

Statens folkhälsoinstitut. (u.å). Du bestämmer hur festen blir - inte alkoholen: Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser [Broschyr].

California Board of Psychology. (2005). For your peace of mind: A consumer guide to psychological services [Broschyr]. Hämtad från http://www.psychboard.ca.gov/pubs/consumer-brochure.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • (Högskolebiblioteket i Jönköping, 2011)
 • (Statens folkhälsoinstitut, u.å)

Se vidare här för citering i löpande text.

 


Sidan uppdaterad 2019-05-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information