Vår nya studiemiljö är öppen och ljus, har alla möbler på hjul, enskilda studieplatser och grupparbetsplatser, men inget namn. Hjälp oss att namnge rummet och vinn inte bara äran, utan också en värdecheck på 250 kr på SF Bio.

Du kan lämna förslag fram till och med fredagen den 19/4. Tävlingen är öppen för studenter vid Högskolan i Jönköping.