Det övergripande syftet är att utforska och mäta samproduktionens värde för att öka medborgarnas hälsa och välbefinnande. Programmet har fyra mål.

Mätningar: Utveckla, pröva och etablera robusta sätt att mäta samskapande processer och resultat av processer från individ- till systemnivå

Mekanismer: Studera sociala processer och organisationsformer som möjliggör en inkluderande och ömsesidig samproduktion inom hälsa och välfärd

Medledarskap: Utforska hur olika aktörer och system samskapar ledarskap

Modell: Utveckla förklarande modeller och and resultat utifrån synteser av nuvarande evidens, analys av programmets fallstudier, samt resultat från del 1-3