• Mötesplats social innovation

    Bra idéer kan göra samhället bättre – om vi fångar upp dem.