• Arena for co-production 2021 - en mötesplats om samskapande

    Den 20 oktober fick vi ta del av möten och erfarenhetsutbyten mellan praktiker, forskare och medmänniskor i Arena for co-production, och dagen bjöd på många starka berättelser.