• Större delaktighet i psykiatrin med nytt digitalt verktyg

    Inkludering och uppföljning är två utmaningar inom psykiatrin. JA:s doktorand, psykologen Andreas Gremyr har hittat en möjlig lösning i ett digitalt verktyg, som snart är redo att testas i större skala på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Foto: Johan Werner Avby