• Docentföreläsning - Patientsäkerhet

    Den 1 september höll Axel Ros sin docentföreläsning i ämnet Patientsäkerhet - hur kan forskning bidra till att färre patienter skadas i vården.


Foto: Johan Werner Avby