• 2 konferenser om social innovation

    Forskningskonferens om social innovation i välfärd, hälsa och arbetsliv. Följt av en dag om innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Välkommen till två konferesdagar i Malmö.


Foto: Johan Werner Avby