Blogginlägg hos Forum för Health Policy

Läs Johan Thors inlägg om möjligheterna att kunna förbättra hälsa och vård snabbare.

I bloggen belyser Johan Thor värdet av att kunna testa lovande nya metoder integrerat i rutinsjukvården på ett sätt som uppfyller alla krav på god forskning. Detta arbetssätt är redan möjligt där det finns välfungerande kvalitetsregister och här finns en enorm potential att förbättra hälsa och vård, snabbare och till lägre kostnad!

Läs inlägget här!

2020-01-27