”Om man vill vara bland de bästa så behöver man vara bäst på att bli bättre”

Till minne av Agneta Jansmyr, ledamot sedan starten och mångårig ordförande i Styrgruppen för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Agneta Jansmyr föreläser: "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor"

Agneta Jansmyr (1958-2020) spelade en avgörande roll i etableringen och framväxten av Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA). Utifrån sin professionella erfarenhet som fysioterapeut, kvalitetsutvecklare och chef i såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst drev hon fram verksamhetsidén att JA ska bidra till bättre hälsa och välfärd genom att utveckla och stödja nyttiggörande av kunskap om kvalitetsförbättring och ledarskap inom vård och omsorg.

Som nytillträdd landstingsdirektör, i dåvarande Landstinget i Jönköpings län, tog Agneta en ledande roll i att starta verksamheten på JA i januari 2009, tillsammans med sina ledarkollegor på Högskolan i Jönköping och socialchefsnätverket i länets 13 kommuner. Bland de första insatserna var att utforma och ingå avtal mellan dessa tre huvudmän för JA, vilket krävde en hel del diplomatisk finess. Vidare var Agneta drivande i att Styrgruppen för JA genomförde en studieresa till Dartmouth Medical School i New Hampshire, USA, för att lära tillsammans och bygga starka band med strategiskt ovärderliga samarbetspartners där, inklusive professor Paul Batalden som snart också knöts till JA som gästprofessor. På resan diskuterade styrgruppen planer för JA:s utveckling och diskuterade namnidéer – också en diplomatisk utmaning som Agneta bidrog till att lösa smidigt och elegant.

I kraft av sin roll som landstingsdirektör, och senare regiondirektör med växande inflytande långt utanför regionen, och av sitt lågmälda, respektfyllda och omtänksamma sätt påverkade Agneta utvecklingen av JA och av ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Hennes personliga engagemang, som kom till uttryck i personlig omtanke om samarbetspartners och medarbetare också på JA, gjorde stort intryck de många gånger då hon med glädje deltog i att hälsa studenter och kursdeltagare välkomna till utbildningar i JA:s regi. Agnetas förmåga att skapa tillit, arbeta strategiskt och samtidigt praktiknära samt att både se system och den enskilda människan har imponerat djupt. Det gjorde henne till en förebild, och ett föredöme, för många. Vi är många som minns henne med glädje och tacksamhet.

Agnetas devis ”Om man vill vara bland de bästa så behöver man vara bäst på att bli bättre” kommer att leva vidare och fortsätta främja kvalitetsförbättringsarbetet för oss alla på Jönköping Academy.

2020-04-28