Studie om omställningen till digital undervisning

Under våren har Jönköping Academys lärare och masterstudenter i en enkätstudie delat med sig av sina erfarenheter av omställningen till digital undervisning. 

Ansvarig för projektet är vårdadministratör Bhavna Patel Joshi. I första delen ”Digital undervisning – En studie av omställningen under coronapandemin” beskrivs lärarnas erfarenheter. Rapporten kan du läsa här.PDF Senare i höst publicerar vi även del 2: Rapport om studenternas erfarenheter av digital undervisning.

Bhavna Patel Joshi

2020-08-27