Masteruppsats blev artikel

Kerstin Ramfelt hjälper unga med diabetes genom Experienced-Based Co-Design. Nu är hennes första artikel i ämnet publicerad.

Kerstin berättar:

"Artikeln baseras på mitt masterarbete som jag gjorde 2017-2018. Jag hade förmånen att ha Christina Petersson som handledare och hennes engagemang och intresse för co-production bidrog till att förbättringsarbetet fick den inriktning det fick. Själv hade jag en annan idé om vad jag skulle göra för ”mina” patienter med diabetes men när de själva fick möjlighet att berätta vad som var viktigast för dem var det något helt annat!

Jag är tacksam för att ha fått möjlighet att gå masterprogrammet på Jönköping Academy då det har gett mig ovärderlig kunskap, kontakter och erfarenhet. Glädjande nog har detta arbete bidragit till att en app där unga personer med typ 1-diabetes kan stöttas och stötta varandra kommit till, det hoppas jag att min och Christinas kommande artikel kommer att handla om."

Varmt grattis Kerstin till din publicerade artikel, hälsar hela lärar- och handledarstaben på JA!

Ta del av Kerstins artikel: Experiences From a Coaching Program for Parents of Children and Adolescents With Type 1 Diabetes Developed Through Experienced-Based Co-Design (EBCD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kerstin Ramfelt

2020-11-09