Vi är JA!

Sofi är Jönköping Academys nya avdelningschef!

Sofi Fristedt är ny avdelningschef på JA, och docent i hälsa och vårdvetenskap. Hon kommer närmast från Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan i Jönköping, där hon arbetat sen hon disputerade 2012. På AFR har hon som programansvarig lett och utvecklat de svenska respektive internationella magister/masterprogrammen i arbetsterapi. Hon har hela tiden haft samarbete med oss på JA och varit involverad i några av våra kurser, samt varit en medarbetarna inom Centre for Co-production där hon har fokus på innovation. Hon är och har varit involverad i, samt lett, flera andra projekt (t ex Gerotech, VISAM Arena) med fokus på innovation i samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal, företag, forskare och inte minst äldre personer och deras anhöriga eller andra brukargrupper. Hon är också medarbetare i ett projekt vi Lunds universitet som handlar om attityder till teknik och teknikutveckling ur tre generationers perspektiv.

Sofi arbetade kliniskt som arbetsterapeut på Höglandet i Jönköpings län fram tills att hon började som doktorand på Hälsohögskolan 2007. I sin kliniska vardag som arbetsterapeut och enhetschef drev hon och medverkade i förbättringsarbeten professionellt och tvärprofessionellt, såväl mer lokalt som regionalt med fokus på att göra det bästa för Esther. Hon ledde även en regional arbetsgrupp inom Sydöstra sjukvårdsregionens Geriatrik i samma anda. Som forskare har hon fortsatt att engagera sig i kliniska frågeställningar genom flera projekt, och också under flera år haft förmånen att vara anställd del av sin tid på Futurum, Region Jönköpings län.

- Jag ser fram emot de nya utmaningarna som det innebär att vara avdelningschef och att få nya lärdomar och erfarenheter längs vägen i detta arbete. Inte minst ser jag fram emot att få leda och tillsammans med alla kompetenta medarbetare utveckla ett Jönköping Academy i linje med vårt mål och uppdrag, säger Sofi Fristedt.

Givetvis ska Sofi även få passa på att svara på Tre snabba frågor!

- Vad är det roligaste med ditt jobb?

Jag har ju inte så mycket erfarenhet som avdelningschef än så jag väljer att fokusera på mitt jobb som det sett ut hittills. Det är fantastiskt att ha ett jobb som man trivs med och jag har haft förmånen att ha det hela livet. Jag har aldrig ångrat att jag blev arbetsterapeut och inte heller att jag senare blev forskare. Det bästa med jobbet som forskare är friheten under ansvar, och omväxlingen där ingen dag är den andra lik. Ena dagen har jag möjlighet att fördjupa mig i något intressant på egen hand – andra dagar är jag engagerad i spännande diskussioner och utvecklar tankar tillsammans med andra. Just nu är jag engagerad i två projekt med koppling till COVID-19-pandemin, som faktiskt gör jobbet ännu mer spännande. Dels efterfrågas våra resultat snabbare och mer tydligt, och de äldre personer som vi intervjuar i en av studierna är i högsta grad motiverade till att bidra och uppskattar att vi lyssnar på vad de har att säga, eftersom de upplever att få (ofta ingen) andra gör det. Även om det i sig är sorgligt, så känner jag att är viktigare än någonsin att bidra till att deras röst blir hörd, och det motiverar mig ytterligare i mitt arbete.

- Vilket är ditt personliga förbättringsarbete?

Även om det låter klyschigt i nyårslöftenas tid så är mitt personliga förbättringsarbete kopplat till fysisk aktivitet sedan cirka ett halvår. I samband med hemarbete på grund av pandemin minskar den fysiska aktivitet som jag normalt får på väg till jobbet, så jag behöver skaffa den på annat sätt. Jag jobbar med dagliga stegmål, men också att uppnå ca 150 intensiva minuter per vecka. Eftersom jag helst inte springer utan boll, så cyklar jag på min nya mountainbike eller promenerar i skogen för att nå mina mål.

- Vad har du för dold talang?

Jag älskar att paddla min kajak. Många brukar fråga hur man gör för att inte välta med en kajak. Och eftersom jag aldrig vält oplanerat (under de 15 år som jag paddlat), så säger jag att min dolda talang är att kunna paddla utan att välta.

Sofi Fristedt

2021-01-10