Välkommen Manuela!

Manuela Schmidt är ny halvtidspostdoc på Jönköping Academy

Manuela är anställd på 50% som postdoktor i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Projektet hon är involverad i är ett samarbete mellan Hälsohögskolan, Jönköping International Business School och Metodikum som är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering. Projektet handlar om mångfald i multiprofessionella teams i sjukvården och patientsäkerhet.

Manuela disputerade vid Lunds Universitet i 2020 inom ämnet hälsovetenskap, inriktning mot omvårdnad. Hennes avhandling fokuserade på personer som upprepade gånger uppsöker psykiatrisk akutmottagning. Utöver postdoktjänsten är hon anställd som lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitet. Manuelas forskningsintressen är välbefinnande bland olika yrkesgrupper samt psykisk ohälsa.

Manuela Schmidt

2021-02-16