Anslag från Kampradstiftelsen till JAs Sofi Fristedt

3,7 miljoner från Familjen Kampradsstiftelse för ett projekt om välfärdsteknik i hemtjänst

Sofi Fristedt har som huvudsökande och tillsammans med Anna Siverskog (ASA), Ulli Samuelsson (HLK) samt Steven Schmidt och Susanne Iwarsson CASE, Lunds universitet fått 3,7 miljoner från Familjen Kampradsstiftelse för ett projekt om välfärdsteknik i hemtjänst, Welfare@home, som kommer att genomföras bland annat tillsammans med Nässjö kommun. Projektets utgångspunkt är att dagens välfärdsteknik till stor del utvecklas och introduceras utan att involvera användarna, dvs äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal. I studie 1 kommer vi att undersöka i vilka situationer och hur nuvarande välfärdsteknik utmanar, misslyckas respektive lyckas med att stödja äldre personers säkerhet, aktivitet och delaktighet inom HT via forskningsfrågorna. Genom en enkätundersökning baserad på resultaten i studie 1 kommer studie 2 att generera generell kunskap om nämnda utmaningar och ouppfyllda behov. I studie 3 kommer forskare och potentiella framtida användare av välfärdsteknik inom hemtjänst att analysera de kombinerade resultaten från Studie 1 och Studie 2 tillsammans och föreslå minst två nya och relevanta välfärdsteknik-innovationer och relaterade implementeringsstrategier.

Sofi är också medsökande i ett projekt tillsammans med Steven Schmidt med fokus på användarbaserade metoder för att utveckla ny teknik som fick pengar i samma utlysning.

Sofi Fristedt

2021-02-25