Från att vara ”Lost in the system” till att bli en ”Empowered Parent-Researcher”

Elin Salmirantas erfarenheter som förälder till barn med ryggmärgsskada publicerades i Journal of Patient Experience.

Elin Salmiranta är doktorand inom forskningmiljön IMPROVE på Hälsohögskolan och tidigare masterstudent på Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd på Jönköping Academy.

Hennes barn fick en ryggmärgsskada och det var hennes erfarenheter som förälder och önskan att förändra som fick henne att först läsa masterutbildningen och därefter bli doktorand.

Elin kommer bedriva interaktiv forskning kring co-production tillsammans med föräldrar och andra viktiga aktörer inom t.ex. sjukvård och skola, med syftet att förbättra vården för barn med ryggmärgsskada. Hon har nu fått en artikel publicerad tillsammans med Kristina Areskoug Josefsson kring sina erfarenheter och hur hon gick från att vara ”Lost in the system” till en ”Empowered Parent-Researcher”. Artikeln finns att ta del av här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elin Salmiranta

2021-03-03