Stora vinster med att äldre reser

Att kunna röra sig fritt och vara med andra människor är hälsofrämjande. Därför kan fria resor för äldre ge stora hälsovinster. Läs intervjun i Sydsvenskan med Sofi Fristedt, docent på Hälsohögskolan och föreståndare för Jönköping Academy Centrumbildning.

2022-02-21