Betydelsefulla förbättringsarbeten

Alla förbättringar innebär förändring men alla förändringar är inte förbättringar. Och att leda och bidra till morgondagens hälsa och välfärd förutsätter engagemang, kunskap och kompetens.

Studenterna på Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap, avslutar sina studier med att göra ett förbättringsarbete som skapar värde för dem verksamheten är till för! Idag och i morgon är det examination – ta gärna del av deras spännande förbättringsarbete Pdf..

Sommarblommor
2022-06-09