Pris för bästa uppsats

Stort grattis till Åsa Melkersson som tilldelades den nyinstiftade utmärkelsenThe Paul Batalden award for best master thesis in improvement för sin uppsats som handlade om tidiga insatser för personer med psykossjukdom.

Rebeka Gregov och Muqadds Manto fick ett hedersomnämnande för sina respektive uppsatser. Rebekas arbete handlade om webbtidbokning i radiologisk verksamhet för att minska antalet uteblivna patienter. Muqadd genomförde sitt förbättringsarbete i samarbete med Synskadades Riksförbund med fokus på tillgänglighet och bemötande.

Priset tilldelas studenter på Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap och delas ut av Jönköping Academy.

Pris
2022-06-09