Cristin Lind från Funktionsrätt Sverige

Cristin Lind från Funktionsrätt Sverige

Stort engagemang på kick off

Med stort engagemang av drygt 50 deltagare från Region Jönköpings län, Jönköping University och flera organisationer som är del av JA:s medborgarråd så genomförde Jönköping Academy en kick off den 15 juni på Fjällstugan i Jönköping. I kreativ miljö med vacker utsikt gavs goda möjligheter att nätverka med sikte på framtiden.

Dagen inleddes med inspiration och workshop kring forskning och utveckling tillsammans med civilsamhället inkl. patienter, frivilligorganisationer, lett av Funktionsrätt. Efter lunch diskuterades vad som behöver hända i JA för att skapa fortsatt engagemang, och vi diskuterade aktiviteter och strategier.
- Det blev en mycket inspirerande dag, med härligt engagemang från alla deltagare, konstaterar Sofi Fristedt som är föreståndare för JA. Vi är så tacksamma för alla som bidrog. Vi har fått med oss så mycket som vi ser fram emot att ta vidare för att fortsatt utveckla Jönköping Academy’s viktiga arbete med fokus på kvalitetsförbättring, förändringsledarskap, samskapande etc.

Lars Winborg från Funktionsrätt Jönköping summerar dagens dialoger:
- Det är tydligt att verksamheterna själva är angelägna om att utveckla patientmedverkan och kontakt med medborgarna. Jag är en del av Jönköping Academys medborgarråd och om man i det forumet driver en viss fråga måste det tas på allvar, så därför ser jag fram emot det arbetet.

- Det här är ett superviktigt sammanhang utifrån vikten av att skapa mötesplatser för oss som går emellan akademi och praktisk verksamhet, menar Christina Peterson från Region Jönköpings län. Vi blir allt fler som jobbar med kvalitetsförbättring, förbättringsledarskap och samverkan och JA är en skärningspunkt mellan medborgare, forskare och praktiker. Bra att vi får träffas och får tid att reflektera tillsammans. Jag hoppas på en uppföljning!

Christina Petersson och Lars Winborg

Christina Petersson och Lars Winborg

Anna Fabisch, Threse Isélius och Åsa Gustavsson

Anna Fabisch, Threse Isélius och Åsa Gustavsson

Från kick off
Från World cafe
2022-06-16