Ny forskarskola

I höst startar en forskarskola i Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen. Ansökan till forskarskolan är öppen och första deadline är 15 september.

Efter detta datum antas doktorander löpande. Region Östergötland har initierat och finansierar forskarskolan och Linköpings Universitet har det akademiska ansvaret. JA är också engagerade och sofi.fristedt@ju.se är samordnare från vårt håll.

Något för dig?

https://liu.se/forskning/forskarskolan-nara-vard.

Forskarskola
2022-08-24