Värdar för nordisk konferens

JA och Region Jönköpings län arrangerade en nordisk konferens i patientsäkerhet och kvalitetsarbete i vården, NSQH 2022, på Elmia i Jönköping i slutet av september.

Konferensen samlade 150 forskare som med stort engagemang delade och samlade erfarenheter samt nätverkade. Keynotes, seminarier, workshops och posterpresentationer på temat challenges – lessons - directions avlöste varandra under två dagar. Ett panelsamtal och middag på Brasseriet inledde dagarna och Tord Sundqvist från kommunfullmäktiges presidium hälsade gästerna välkomna till Jönköping under banketten på Stora Hotellet på torsdagskvällen.

Panelsamtal

Konferensen inleddes onsdag kväll med panelsamtal och middag på restaurang Brassieret. Det var ett uppskattat panelsamtal med representanter från fyra länder: Mai Ju Welling från Finland, Henning Boje Andersen från Danmark, Ellen Deilkås från Norge och Pelle Gustafson från Sverige.

Entré Elmia

Konferensen ägde därefter rum på Elmia torsdag och fredag (28-29 sept)

Hannes och Tanja

Kollegorna Hannes Friberg och Tanja Hautala kommer från Klient och Patientsäkerhetscentret i Finland. Det är ett nationellt nätverk, Hannes och Tanja jobbar i Vasa och besöker nu NSQH-konferensen för första gången.

- Jag uppskattade speciellt seminariet med Simon Tulloch och Peter Dieckmann utifrån att man fick en god förståelse för hur många lager av samarbete och forskning som måste till för att förbättra klient- och patientsäkerheten, säger Hannes.

- Konferensen är över förväntan och nätverkandet är en viktig del i att vara här, fortsätter Tanja. Seminarierna ger olika perspektiv och aspekter på ämnet.

Bankettmiddag Stora Hotellet

Bankettmiddag på Stora Hotellet, torsdag kväll

2022-10-03