Samhällsnyttiga samtal

Social innovation är nyckeln för att lösa länets samhällsutmaningar. Samhällsnyttiga samtal är en mötesplats för samskapande social innovation och medborgardrivna initiativ.

Under årets upplaga av Samhällsnyttiga samtal träffades entreprenörer, beslutsfattare, intraprenörer och eldsjälar som tillsammans utvecklar länet vi bor i. Webinariet sändes från HLK-aulan den 17 oktober och under dagen fick vi ta del av inspirerande exempel på människor som gått samman för att göra skillnad.

Webinariet arrangerades av Mötesplats Social innovation med dess nod på JU, Coompanion, Regional utveckling, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingfonden.

Forskarna Sofi Fristedt och Helena Kilander från Jönköping Academy berättade om arbetet med Hälsocentraler och omhändertagande vid sexuellt våld.

Webinariet kommer att kunna ses i efterhand. Vi lägger upp filmerna på webben när de är textade.


arrangörer

Galda arrangörer firar att webinariet blev precis så bra som vi hoppades.

teknik

Resurser från HLK studion möjliggjorde både livesändning och inspelning.

Helena Kilander

Helena Kilander delar med sig av nya arbetssätt som löser gamla utmaningar. Att förebygga sexuellt våld kräver mycket från många aktörer, men löses genom ett samskapande arbetssätt.

Ödestugu

Nils-Erik Andersson och barnbarnet Alfred Thorstensson från Ödestugu intervjuas utifrån att de bor i en landsbygd som skjuder av framtidstro.

Anna och Sofi

Anna Gustafsson och Sofi Fristedt berättar om Hälsocentraler som hjälper innvånare till en hållbar livsstil.

teknik

Hälsohögskolans vd Marie E Bravell med flera gjorde en spaning gällande social innovations framtida roll och förutsättningar.

2022-10-18