Mobilt hemtjänstteam stödjer äldre döva

I Jönköpings län ska äldre döva få testa en speciellt utformad hemtjänst. Det är en ny satsning som kan bli verklig för fler i framtiden, om satsningen faller väl ut.

Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund har med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden startat ett mobilt team som ska prova ett nytt sätt att stödja äldre döva personer i hem- och vårdtjänster. Det nya arbetssättet utvecklas i samarbete med kommunerna Jönköping, Gislaved och Nässjö.

Nu ska forskare på Jönköping Academy följa och utvärdera hur projektet faller ut.
– Det här ligger helt i linje med överenskommelsen om god och nära vård, dessutom en samordnad sådan. Vi vill visa på vilka åtgärder som är nödvändiga för att äldre döva ska kunna vara fullt delaktiga i vård, omsorg och samhällslivet, säger Sofi Fristedt, föreståndare för Jönköping Academy.

Personalen som ingår i det mobila teamet behärskar teckenspråk flytande och har stor kunskap, utbildning och erfarenhet inom språkgruppens kultur, traditioner och värderingar och har dessutom mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Om hemtjänstteamets arbete kommer att fungera väl ska det landa i en modell för hur andra kan arbeta. Förhoppningen är att sjukvården och omsorgen i Jönköpings län och kommuner ska kunna starta upp liknande mobila vård- och omsorgstjänster för äldre döva i landet.

Projektet ska leda till äldre döva får rätt till full delaktighet på lika villkor som den övriga befolkningen.
– Vi vill också åstadkomma en likvärdig och jämställd service, vård och omsorg. Jag tog kontakt med Jönköping Academy för att höra om de var intresserade av att följa vårt projekt och hjälpa oss med att sammanställa forskning kring det, säger Åsa Gustavsson på Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund, som är projektledare för satsningen.

Jönköping Academy gör förstudien tillsammans med Linda Jonsson som själv är döv. Linda har under veckan intervjuat äldre döva personer i de tre kommuner som omfattas av satsningen.
- Mitt intryck är att ensamheten finns både hos döva och hörande, säger Linda. Men äldre döva blir mer utsatta i samhället, bland annat genom att de placeras på ett SÄBO (särskilt boende för äldre) där man inte alltid har möjligheten till teckenspråkskunnig personal. Tyvärr har ofta inte heller hemtjänsten den kompetensen, vilket ger en dubbel utsatthet för äldre döva. Valfrihet att kunna välja vilken typ av äldreomsorg man önskar när man blir gammal är mycket begränsad för äldre döva, medan det finns oändligt många val för äldre hörande. Detta gör mig ledsen och gör ont i hjärtat.

Syftet med forskningen är att utvärdera hur det mobila hemtjänstteamet kommer utvecklas. De kommer göra det utifrån flera perspektiv:

  • hur de äldre döva upplever stödet,
  • hur personalen i teamet tycker att det fungerar
  • samt utvärdera hur teamets insatser påverkar hälsorelaterade aspekter för äldre döva personer
Linda Jonsson

Linda Jonsson från Malmö intervjuar äldre döva som en del av JA:s förstudie

2022-11-10