Besök från Taiwan

Fokus på ESTHER och samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University när Taiwan var på besök.

Den 5 januari kom en delegation bestående av 18 personer till Jönköping för att lära sig mera om ESTHER, Hälsohögskolan, Jönköping University och Jönköping Academy dvs Region Jönköpings läns och Jönköping Universitys gemensamma centrumbildning.

Deltagare var direktörer, professorer, läkare och personer som arbetar med utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård i Taiwan, även några personer från Tyskland deltog. Huvudfokus i besöket är att förstå hur arbetet med ESTHER konceptet vuxit fram, men även ta del av den utbildning och forskning som bedrivs vid Hälsohögskolan, Jönköping University och inom centrumbildningen Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare. Målet är att förstå hur framtidens läroplan på universiteten kan utveckla processförståelse och modernisera den professionella vårdgivaren och sjuksköterskan.

Efter dagens slut säger Kaei-Ru Chou, Tapei Medical University Taiwan:

- Esther extends our way of thinking, not only knowledge but most importantly the philosophy to think beyond the way we have embedded for a long time. It is a blessing that we met a group of people with such a passion. It is gonna guide us into a whole new world!

Nicoline Vackerberg, Göran Henriks, Sofi Fristedt och Eleonor Fransson medverkade från Region Jönköpings län respektive Hälsohögskolan, Jönköping University, vid besöket.

ESTHER är ett koncept som förstärker fokus på personens möjligheter att få bra service i alla möten med verksamheterna. Den vägledande frågan är: ”Vad är bäst för Esther? Denna fråga överbryggar organisationsgränser och skapar personcentrering. I utvecklingsarbetet finns patienter, brukare samt ESTHER förbättringscoacher som ett naturligt stöd. Arbetssättet som startade på slutet av 90 talet fick genomslag genom sitt innovativa sätt att tänka och organisera ut efter personens behov. Esther finns idag i flera olika länder och kontinenter. I Singapore startade ESTHER Network for Health and Social Care i 2016 efter flera studiebesök i Sverige. Det finns idag även i Danmark, Storbritanien och Österrike m fl.

En av delegationens deltagare som representerade ett äldreboende sa:

- We have teamwork, but nothing like Esther where we include the older persons in our team. It is important that they get to decide about their care.

Under besöket presenteras angreppssätt ESTHER från projekt till förhållningssätt, personcentrerad vård i termer av partnerskap, patientberättelser, digitalisering och kvalitetsarbete. Vikten av interaktiv forskning och fördelen med regionens nära samarbete med Jönköping University poängteras också.

Foto: Christian Farman

Besök
2023-01-10