Artikel om förbättringskunskap i Läkartidningen

För drygt 20 år sedan publicerade Johan Thor en artikel i Läkartidningen som introducerade ämnet förbättringskunskap i svensk hälso- och sjukvård. Nu har Johan – Jönköping Academys första föreståndare från 2009 – tillsammans med Boel Andersson Gäre och Ann-Christine Andersson publicerat en artikel som visar hur förbättringskunskap har tillämpats i vården och vilka resultat som kan knytas till tillämpningen.

Artikeln innehåller många referenser till publicerade exempel på sådan tillämpning – många publicerade av forskare och tidigare doktorander på Jönköping Academy. Avslutningsvis argumenterar författarna för att förbättringskunskap fortsatt behövs i vården.

Till artikeln > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


artikel
2023-02-09