ESTHER-koncept på export

Nicoline Vackerberg från JA medverkade på ett välbesökt ESTHER-webinar med representanter från många olika länder.

Esther Lim, som är doktorand vid JA/HHJ var huvudtalare och presenterade sin studie om att överföra ESTHER-konceptet från Sverige till Singapore – hur införandet gått till och hur programmet behövde adapteras för att passa in i verksamheter och kulturen i Singapore.
- Jag är glad och mycket stolt att ESTHER-konceptet som startade på Småländska Höglandet kan översättas och bli framgångsrik i andra kulturer och mycket större sammanhang såsom Singapore, säger Nicoline. Det är en fantastisk bedrift från alla inblandade och viktigt att fånga och beskriva hur det gick till. Att genomdriva förbättringar är en sak att studera en annan. Esther Lim bevisade under webinariet att hon kan både. Stort grattis till doktoranden Esther Lim och till ESTHER Nätverk Singapore. Många lärdomar finns att hämta för de som vill starta liknande arbete eller förfina det man redan gör.

De internationella webinarierna är ett återkommande lärtillfälle. Nästa tillfälle är 2 maj och då får vi en inblick i arbetet hos ESTHER UK. Vill du vara med på sändlistan? Hör av dig till nicoline.vackerberg@rjl.se

Anna Carlbom, Esther Lim och Nicoline Vackerberg

Anna Carlbom från ESTHER Lead i UK, Esther Lim från Singapore och Nicoline Vackerberg från JA/HHJ

2023-02-15